Omwonenden eisen sluiting Coca-Colafabriek India

24-06-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

Coca Cola heeft de fabriek, waar verschillende soorten frisdrank en mineraalwater worden geproduceerd, juist bij Jaipur neergezet vanwege de veronderstelde watervoorraden in de omgeving. Maar na drie opeenvolgende jaren van droogte, heeft het bedrijf de doelen moeten bijstellen.

Boeren in de regio, die zwaar te lijden hebben van de droogte, zien met lede ogen aan hoe vrachtwagens vol bronwater en frisdrank de fabriek verlaten. Coca Cola ontkent dat het excessief veel water onttrekt aan de bodem, maar dorpsbewoners en milieuactivisten zien dat anders. Zij houden geregeld luidruchtige demonstraties voor de fabriek.

Om de onrust tegen te gaan, is Coca Cola nu in samenwerking met de in Rajastan bekende wateractivist Rajendra Singh, bezig om waterwinningsprojecten op te zetten die het grondwater moeten aanvullen. Singh zegt projecten om regenwater op te vangen te steunen, maar is er tegen dat mensen mineraalwater kopen. Mensen hebben het recht het water in hun omgeving te gebruiken, het zou niet afgenomen mogen worden door hebberige multinationals, stelt hij.

Uitspraak rechter

In Plachimada in het zuiden van India, moest Coca Cola onlangs een frisdrankfabriek sluiten, nadat de Panchayat (de dorpsraad), de vergunning had ingetrokken. De dorpsraad deed dit na een uitspraak van het Hooggerechtshof in Kerala. Ook in Plachimada droogden de waterbronnen op. Volgens het gerechtshof was de frisdrankfabrikant wel eigenaar van het fabrieksterrein, maar betekende dat niet automatisch dat er ook grondwater gewonnen mocht worden, omdat daarmee de publieke belangen geschaad werden. "Lucht, water en bossen zijn van zo groot belang voor alle mensen, dat ze geen privé-eigendom mogen worden," stelde het hooggerechtshof.

Uit een onderzoek dat de Centrale Raad voor Grondwater (CGWB) in India nu heeft uitgevoerd in Kaladera, blijkt dat het heel goed mogelijk is dat de waterwinningsactiviteiten van Coca Cola ook hier invloed hebben op de stand van het grondwater. De afgelopen tien jaar daalde de grondwaterstand aanzienlijk. Volgens de CGWB is het gevolg daarvan dat de meeste bronnen in de regio opdrogen. De raad schat dat de fabriek ongeveer 20.000 kubieke meter water per maand oppompt.

Wateractivisten in India stellen de frisdrankfabrikanten veel meer grondwater oppompen dan officieel is toegestaan. Ze krijgen echter eenvoudig steun van de lokale overheid, die blij is met de investeringen. "De meeste van de negentig fabrieken die Coca Cola en concurrent Pepsi in India hebben, zouden in de problemen komen als de regels strikt gehandhaafd werden," zegt wateractivist Afsar Jafri.

Reacties