Olifant brengt onderwijsmateriaal naar Thaise bergdorpen

23-09-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Ondanks de grote dichtheid van scholen in Thailand is in het bergachtige noorden van het land onderwijs voor veel etnische minderheden nog geen vanzelfsprekendheid. Het gaat om twintig verschillende etnische groepen, samen ongeveer één miljoen mensen, die in Thailand aangeduid worden met de verzamelnaam hill tribes (bergstammen). Het Elephant Delivery Project richt zich op 1600 mensen in 37 dorpen.

Met de olifanten komen twaalf leerkrachten en vier gezondheidsmedewerkers. Ze blijven meestal een dag of drie in elk dorp. De olifanten torsen boeken, kaarten en zelfs videoapparatuur en een satellietontvanger mee tussen de dorpen die alleen te voet bereikbaar zijn.

Volgens de statistieken van de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco) zou slechts 4 procent van de Thaise bevolking analfabeet zijn. Dit is een vertekend beeld, want de bergstammen worden vaak niet meegerekend in de officiële statistieken.

Ongeletterde minderheden in regio

Desalniettemin scoort Thailand zeer goed in vergelijking met de meeste Aziatische landen, er zijn ‘slechts’ 2,5 miljoen analfabeten op een totale bevolking van 63 miljoen inwoners.

Het probleem van ongeletterde etnische minderheden speelt volgens Unesco ook in andere landen van de regio, zoals in China, Birma, Laos en Indonesië. In Cambodja heeft de combinatie van een decennialange burgeroorlog en armoede de geletterdheid van de gehele bevolking negatief beïnvloed. In Papoea-Nieuw Guinea speelt ook de afgelegen ligging van veel dorpen een rol.

Voor alle landen van Oost-Azie en de Stille Oceaan samen werd in 2000 een alfabetiseringsgraad van 85,9 procent onder de volwassen bevolking gemeten. In Zuid-Azië bedraagt het aandeel maar 55,6 procent, daar krijgen veel vrouwen niet de kans onderwijs te volgen.

Reacties