Oikocredit en ING op de bres voor microkrediet

28-10-2004
Door: OneWorld Redactie

Binnen de banksector groeit het besef dat armoedebestrijding in ontwikkelingslanden niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van overheden en hulporganisaties kan zijn en dat kredietverlening krachtig bijdraagt aan de economische ontwikkeling van arme mensen. In het kader van haar maatschappelijke betrokkenheid voegt ING Nederland de daad bij het woord met het starten van het programma “ING Microfinance Support”. Opvallend is dat ING er niet voor heeft gekozen om zelf microkredietverlening vanaf de grond op te bouwen, maar aanhaakt bij de activiteiten van de op dit moment wereldwijd grootste private financier van microkredietprogramma’s, Oikocredit. Om internationaal meer draagvlak voor microfinanciering te creëren is ING bovendien hoofdsponsor van het VN Jaar van Microkrediet 2005 geworden.

Groeiende vraag naar krediet Met name de verbreding van het draagvlak voor microkrediet en de door ING geboden expertise maken de samenwerking voor Oikocredit aantrekkelijk. Oikocredit verstrekt al bijna 30 jaar kredieten aan levensvatbare ondernemingen in onder meer de koffiesector en de eerlijke handel, en ondervindt een jaarlijks sterk toenemende vraag naar kredieten. Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen, is een verdere groei van het ingelegde kapitaal belangrijk. Een andere gunstige ontwikkeling in deze is, naast de getekende samenwerking met ING Nederland, de recent verkregen erkenning van het Oikocredit Nederland Fonds als sociaal-ethisch beleggingsfonds, waardoor particuliere beleggers in aanmerking kunnen komen voor fiscale voordelen.

website Oikocredit

Reacties