Ogoni stellen Shell ultimatum

22-10-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het ultimatum van de Ogoni loopt morgen af. Als de militairen, die volgens de Ogoni door Shell worden gesteund, dan nog niet weg zijn, zullen de Ogoni massale niet-gewelddadige acties tegen de oliemaatschappij beginnen. Mochten deze protesten toch uit de hand lopen dan draagt Shell daarvoor de verantwoordelijkheid, aldus de volksbeweging.

De milities zouden door Shell en de Nigeriaanse regering zijn gestuurd om de door Shell in 1993 verlaten olie-installaties te beschermen en de lokale bevolking te intimideren. De Ogoni zien dit als een voorteken dat SPDC, het consortium van Shell en de Nigeriaanse overheid, de olieproductie in dat deel van de Nigerdelta weer wil hervatten. En dat is volgens de Ogoni een oorlogsverklaring omdat dit zonder overleg met hen gebeurt.

Lokale bevolking dupe van oliewinning

De Ogoni, is een bevolkingsgroep van ongeveer een half miljoen mensen die in de Nigerdelta wonen. In de hele Nigerdelta wordt sinds 1958 olie gewonnen, voornamelijk door Shell. De inwoners van dit gebied hebben eerder de lasten dan de lusten van de oliewinning. De gevolgen voor het milieu - lekkende pijpleidingen, chemisch afval in de bodem, luchtverontreiniging door het permanente affakkelen van gas - zijn aanzienlijk. Van de inkomsten uit de oliewinningen sijpelt daarentegen nauwelijks iets naar hen door.

Uit onvrede met de oliewinning hebben de Ogoni de Mosop gesticht, de Beweging voor de Overleving van het Ogonivolk, met onder meer verzet tegen Shell als doel. Onder leiding van de schrijver Ken Saro-Wiwa hield de Mosop in 1993 massamanifestaties. De toenmalige Nigeriaanse regering onder leiding van president Abacha reageerde met veel repressie en executeerde Saro Wiwa. Shell zou deze militaire operaties steunen. De wereldwijde verontwaardiging was groot toen dit aan het licht kwam.

Kritiek blijft ondanks duurzame strategie

Shell schortte daarop de activiteiten in het gebied op en besloot haar strategie te wijzigen. De oliemaatschappij begon onder meer verschillende ontwikkelingshulpprojecten in Nigeria. Desalniettemin blijft Shell veel kritiek te verduren krijgen vanwege haar activiteiten in Nigeria. Zo zouden de hulprojecten van de oliemaatschappij slecht opgezet zijn en slechts een druppel op de gloeiende plaat.

En nu zou Shell dus weer van plan zijn om de exploitatie van het olierijke gebied te hervatten. Dit is echter niet waar, zegt het bedrijf. ‘Wij hebben geen haast om terug te keren naar Ogoniland, zeker niet zonder daarover overleg te hebben gevoerd met alle betrokken partijen,’ aldus het bedrijf in een reactie tegen persbureau Reuters. Ook ontkent het bedrijf enige betrokkenheid bij activiteiten van legereenheden in de Nigerdelta.

Het is de laatste maanden behoorlijk onrustig in de Nigerdelta. Een andere Nigeriaanse groepering, de Niger Delta People's Volunteer Force, heeft de totale oorlog verklaard aan de Nigeriaanse regering. Buitenlands personeel van oliemaatschappijen werd aangeraden om te vertrekken. Oliemaatschappijen als Shell hebben ook veel te maken met illegaal aftappen van olie. Zo verliest Nigeria jaarlijks 10 procent van haar olieproductie aan diefstal.

Het dreigement van de rebellenbeweging zorgde voor het zoveelste record in de olieprijzen. Tien procent van de oliewinning van Shell komt uit Nigeria.

color=red>

Shell

Reacties