Officiële opening van herdenkingsmonument in Potocari.

11-09-2003
Door: OneWorld Redactie

Van woensdag 17 tot en met zondag 21 september bezoekt een IKV- delegatie van betrokken Nederlanders de Podrinjeregio in Bosnië- Herzegovina, om de officiële opening bij te wonen van het herdenkingsmonument in Potocari, Srebrenica, door Bill Clinton. De delegatie bestaat uit de Tweede Kamerleden Marijke Vos (GroenLinks) en Nebahat Albayrak (PvdA); Eerste Kamerlid Eimert van Middelkoop (Christen Unie); schrijfster Rosita Steenbeek; Dirk Mulder, directeur van het Herinneringscentrum Westerbork; Selma Leijdesdorff, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam; Janny Vlietstra, burgemeester van Winschoten en Sytse Wagenmakers, als docent werkzaam met asielzoekers in Groningen. De delegatie wordt geleid door IKV- projectleider Marjan Lucas en IKV-projectassistent Puco Danilovich. Hiermee is het voor het eerst dat Nederlandse politici aanwezig zullen zijn bij een voor de vrouwen van Srebrenica belangrijke ceremonie, wat voor de vrouwen van grote betekenis is. De IKV- delegatie zal de ceremonie bijwonen op uitnodiging van het organiserend comité van de ceremonie, onder voorzitterschap van Abdurahman Malkic, burgemeester van Srebrenica.

De leden van de delegatie zijn of waren allen vanuit hun specifieke werkterrein betrokken bij Srebrenica en wensen middels hun aanwezigheid tijdens de officiële opening van het herdenkingsmonument uiting te geven aan hun solidariteit met de overlevenden en nabestaanden van de val van de enclave.

Marijke Vos en Nebahat Albayrak waren tijdens de politieke afhandeling van de val van de enclave Srebrenica vanuit hun politieke partij belast met dit dossier. Eimert van Middelkoop was voorzitter van de commissie die de start van de Parlementaire Enquête Srebrenica voorbereidde. Ze hebben niet alleen de behoefte om de werkelijke impact te ervaren die de val van de enclave nog dagelijks heeft op de levens van de direct betrokkenen. Ook achten zij deze reis van belang met het oog op voorzetting van omvang en vorm van de Nederlandse steun aan de overlevenden en nabestaanden van de genocide in juli 1995. Rosita Steenbeek was in 2000 een van de veertig ondertekenaars van de Open Brief van Nederlandse schrijvers, waarin de regering werd opgeroepen een Parlementaire Enquête in te stellen naar de rol van Nederland bij de val van de 'veilige enclave' Srebrenica in juli 1995. Op 11 juli 2001 woonde zij de herdenking van de val van Srebrenica bij, discussieerde erover met Bosnische collega-schrijvers en schreef over haar ontmoetingen met de vele vrouwen van Srebrenica. Dirk Mulder, directeur van het Herinneringscentrum Westerbork, ontving in Nederland de vrouwen van Srebrenica voor een werkbezoek en zal nu in een seminar, dat de vrouwen in hun Documentatiecentrum in Tuzla organiseren, van gedachte wisselen over hun verwachtingen ten aanzien van het te openen herinneringscentrum in Potocari en de ervaringen die er in Nederland wat dit betreft zijn opgedaan. Hoogleraar Selma Leijdesdorff is deskundig in het wetenschappelijk op schrift stellen van levensgeschiedenissen van slachtoffers van oorlog en vervolging en oriënteert zich momenteel op de ervaringsverhalen van de vrouwen van Srebrenica. Winschoten is, naast Heumen en Cromstrijen, één van de Nederlandse gemeenten die het lokaal bestuur van de gemeente Srebrenica steunt in het kader van het IKV-project 'Municipal International Cooperation'. Als burgemeester van Winschoten voelt Janny Vlietstra zich betrokken bij de openingsceremonie te Potocari.
Het programma van de delegatieleden omvat onder andere een discussie georganiseerd door het Forum of Srebrenica Citizens over Srebrenica anno 2003, gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente Srebrenica, met vertegenwoordigers van de OHR, met burgers en met teruggekeerde families, bezoeken aan de vluchtelingencentra Grab Potok, Jezevac en Mihatovici en ontmoetingen met de organisatie Snaga Zene en een discussie over ervaringen met en verwachtingen over een herdenkingscentrum. Andere onderwerpen die aan bod zullen komen zijn de actuele politieke ontwikkelingen in Bosnië-Herzegovina, het belang van voortduren van relatie met landen als Nederland, de voortgang in het oppakken van verdachten van oorlogsmisdaden en de verwachtingen ten aanzien van het proces van terugkeer van vluchtelingen naar plaatsen van herkomst, met name wat betreft Srebrenica. Op vrijdagavond is er een speciale dialoog gepland tussen de kamerleden en de vrouwen van Srebrenica. Op zaterdag zal de delegatie de officiële opening bijwonen van het herdenkingsmonument in Potocari, door Bill Clinton. Op deze dag zullen ook ten minste zestig stoffelijke overschotten worden bijgezet, bijgestaan door nabestaanden voor wie, door de Bosnische organisatie, tenminste 170 bussen worden ingezet om in Potocari aanwezig te kunnen zijn. Op zondag vindt, op uitnodiging van ambassadeur Bosscher te Sarajevo, een afsluitend lunchoverleg plaats waarbij onder meer het huidige en toekomstige beleid ten aanzien van Bosnië-Herzegovina, en specifiek Srebrenica, onderwerp van discussie zal zijn.
Voor informatie of aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met het IKV, Juul Muller (06 24787919) of Marjan Lucas (06 25024357). Op de site van het IKV treft u een uitgebreide versie van het reisprogramma: www.ikv.nl.

N.B. Vos, Albayrak, Van Middelkoop, Vlietstra en Wagenmakers zullen vanaf vrijdag (19/9) aan het programma deelnemen. De andere leden van de delega

Reacties