Oeso geeft Nederland dikke voldoende voor ontwikkelingsbeleid

07-06-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

De Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (DAC) van de Oeso komt tot de conclusie dat Nederland tot de koplopers behoort in de omvang van de ontwikkelingsuitgaven. Over 2000 besteedde ons land 0,82 procent van het bruto nationaal product aan ontwikkelingshulp. Nederland nam daarmee de tweede plaats in op de lijst van 22 bij de DAC aangesloten donorlanden.

Nederland behoort ook tot de kleine groep van landen die aan de VN-doelstelling voor ontwikkelingsuitgaven voldoet. Bovendien heeft Nederland laten zien een zeer actieve en belangrijke rol te kunnen spelen in het bepalen van de internationale agenda op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Het DAC-rapport complimenteert Nederland verder met de inspanningen die zijn gedaan om de samenhang en de effectiviteit van de hulp te vergroten. De commissie maakt zich echter wel zorgen over het personeelsbeleid op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zij constateert dat de omvang van het personeel geen gelijke tred heeft gehouden met de stijging van het budget. ‘Als gevolg daarvan is er onvoldoende gespecialiseerde kennis op het ministerie aanwezig,’ aldus het rapport.

Verder dringt de commissie aan op verbetering van de controle- en evaluatiesystemen voor de uitgaven die niet onder de inspectiedienst van het ministerie vallen. Slechts ongeveer 30 procent van de uitgaven wordt door de inspectiedienst gecontroleerd.

Voor de overige uitgaven zijn eigen monitoringsystemen ontwikkeld, die in de ogen van de DAC niet grondig genoeg zijn. Het is beter als er een centraal controle- en evaluatiemechanisme wordt opgezet, meent de commissie.

Oeso
Ministerie voor Ontwikkelinggssamenwerking

Reacties