Oeroude ploegmethode beter voor milieu en opbrengst

27-09-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Onderzoekers van de Duitse academie stellen dat een nog oudere ploegmethode beter is voor het milieu en een hogere opbrengst garandeert. De LLTB is begonnen aan een eigen drie jaar durend onderzoek.

Vijftien Zuid-Limburgse boeren passen de oeroude, 'primitieve' methode al toe en zijn daarover heel enthousiast.

Zij trekken een paal, die aan de onderkant dikker is, door de grond. Het voordeel is dat de grond wel even wordt opgetild, maar niet wordt omgekeerd. Deze 'niet-kerende ploegmethode' spaart de gangenstelsels van wormen, die voor de vruchtbaarheid van de grond zorgen. De sinds enkele eeuwen in zwang zijnde methode van het omploegen van grond vernielt het gangenstelsel, waardoor de grond meer (kunst)mest nodig heeft.

'Door de niet-kerende grondbewerking kunnen de gewassen dieper wortel schieten. Daardoor stijgt de waarde. Bovendien hebben die diepere wortels minder mineralen nodig en dus minder meststoffen,' aldus Tobben.

Een ander voordeel is dat de grond beter water opneemt, en dus minder snel uit- en wegspoelt. Dat is een goed wapen tegen hoge waterstanden.

'Een nadeel is dat boeren die overschakkelen op de niet-kerende grondbewerking een zwaardere trekker moeten aanschaffen, en dat kost geld. Wij onderzoeken nu of de rendementen desondanks hoger zijn. De Zuid-Limburgse boeren die de oeroude techniek al toepassen, denken van wel,' aldus Tobben.

'Het voordeel van niet-kerende grondbewerking zie je pas na drie tot vijf jaar. Dan hebben de wormen weer voor een uitgebreid gangenstelsel gezorgd. Ploeg je tussendoor op de 'gewone' manier de grond om, dan doe je alles in één keer weer teniet. De boer moet dus een bewuste keuze maken.'

Tobben denkt over drie jaar definitief duidelijkheid te kunnen geven over voor- en nadelen van primitief ploegen.

Reacties