Novib/Oxfam: massavernietiging vindt al plaats

17-09-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: Novib, 16 september 2003

16 september 2003

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 houden de wereldleiders zich bezig met de dreigende combinatie van terrorisme en massavernietiging. Op de G8-top van 2003 werd die combinatie als de grootste dreiging voor de mondiale veiligheid aangemerkt. Hoe reëel deze dreiging ook is, voor miljoenen mensen is die niets nieuws, zij zitten al jaren klem in schijnbaar onoplosbare conflicten en oorlogen. Novib, lid van Oxfam International, en haar partnerorganisaties zijn al jaren getuigen van massavernietiging: van Sudan tot Colombia, van Liberia tot Indonesië worden miljoenen mensen nog altijd gedood, gewond, verkracht en van huis en haard verdreven. Sommige conflicten woeden al decennialang en ze hebben veel meer dood en verderf gezaaid dan de terrorismedreiging waar nu alle aandacht naar uitgaat.

Oxfam International, waarvan Novib de Nederlandse tak is, publiceert vandaag een rapport waarin aandacht wordt gevraagd voor de meer dan veertig, veelal vergeten, oorlogen en conflicten in de wereld.
Novib/Oxfam doet een beroep op de politieke leiders om humanitaire hulp te geven op basis van werkelijke noden en niet op basis van politieke prioriteiten. Ook vraagt ze regeringen veel beslister en consistenter op te treden om onschuldige burgers te beschermen die in oorlogsgebieden klem zitten.

“Veel regeringen van donorlanden beweren dat ze geen geld hebben voor deze vergeten, langlopende noodsituaties, maar tegelijkertijd weten ze binnen een paar weken miljarden dollars vrij te maken voor crises zoals in Irak, die plotseling in de politieke schijnwerper staan”, aldus Sylvia Borren, algemeen directeur van Novib. “Overal ter wereld hebben mensen het recht om in zekerheid en waardigheid te leven, of hun land nou wel of niet van strategische betekenis is voor de nationale belangen van de machtigste westerse landen.”

In een land als de Democratische Republiek Congo alleen al hebben naar schatting drie miljoen mensen het leven verloren gedurende de laatste drie jaar van het conflict daar. In de eerste drie maanden na het appel van de VN voor hulp aan Irak is door donorlanden bijna 2 miljard dollar bijeen gebracht, ongeveer 74 dollar per hulpbehoevende Irakees. Ter vergelijking: de Democratische Republiek Congo ontving slechts 17 en Indonesië zelfs minder dan 7 dollar per hulpbehoevende.

Het rapport van Oxfam International, “Beyond the headlines; an agenda for action to protect civilians in neglected conflicts”, wordt gepubliceerd bij de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Het rapport wijst erop dat, terwijl er werkelijke nood bestaat in Irak, er voor andere crises van gelijke of ernstiger aard minder politieke aandacht, diplomatieke druk en financiële hulp is.

In “Beyond the Headlines” signaleert Oxfam International een aantal verontrustende trends:
- Strijdende partijen vallen steeds vaker burgers aan
- Wel geld voor ‘prioritaire’ crises, steeds minder voor andere
- Mensenrechten worden terzijde geschoven vanwege de strijd tegen terreur
- De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van humanitaire hulp wordt bedreigd.

Oxfam International is een confederatie van twaalf ontwikkelingsorganisaties die in 120 landen werken. De confederatie bestaat uit: Oxfam America, Oxfam-in-Belgium, Oxfam Canada, Oxfam Community Aid Abroad (Australië), Oxfam Germany, Oxfam Great Britain, Oxfam Hong Kong, Intermon Oxfam (Spanje), Oxfam Ireland, Novib, Oxfam New Zealand and Oxfam Quebec.

Reacties