Novib/Oxfam betreurt mislukken WTO-top

17-09-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: Novib, 15 september 2003

Datum: 15 september 2003.

Oxfam International, waarvan Novib het Nederlandse lid is, houdt de VS en de EU verantwoordelijk voor het mislukken van de WTO-top in Cancun. De twee supermachten op het gebied van landbouwsubsidies hebben geweigerd aan de ontwikkelingslanden voldoende tegemoet te komen op het gebied van landbouw. En Europa’s poging om een aantal van de Singapore Issues (o.a. verdere liberalisering van investeringen) door te drukken, heeft geleid tot een einde aan de onderhandelingen.

De ontwikkelingslanden, onder aanvoering van de G21, hebben enorme druk weerstaan van de EU en VS en zijn niet akkoord gegaan met een slechte overeenkomst over landbouw en markttoegang.

Novib/Oxfam betreurt het falen van de WTO-top. Het is een gemiste kans.

“Wereldhandelsonderhandelingen zullen nooit meer hetzelfde zijn. Op papier is deze WTO-top mislukt, maar de nieuwe macht van de ontwikkelingslanden, gesteund door internationale campagnes heeft van Cancun een keerpunt gemaakt”, zegt Adrie Papma, Novib directeur handelscampagne.

In het verleden sloten de rijke landen overeenkomsten achter gesloten deuren zonder naar de rest van de wereld te luisteren. Zij hebben het opnieuw in Cancun geprobeerd. Maar de ontwikkelingslanden weigerden akkoord te gaan met een overeenkomst die niet ten gunste is van de armste mensen in de wereld. Zij kwamen voor de ontwikkelingsronde, die hen in Doha beloofd was. Terecht gingen zij niet akkoord met “business as usual”; de verdeel-en-heers strategie en het uitgaan van eigen voordeel van de rijke landen.

De Verenigde Staten en Europa zijn verantwoordelijk voor dit falen. Zij moeten terug naar de onderhandelingstafel en de nieuwe realiteit erkennen. Dat geldt ook voor Nederland, dat niet heeft willen luisteren naar de grote groep ontwikkelingslanden die tegen de uitbreiding van de Doha agenda waren. Nederlandse NGO’s, waaronder Novib, hebben hier expliciet voor gewaarschuwd en voelen zich niet gehoord door de Nederlandse regering.

“Rijke landen hebben hun hand overspeeld en de kracht en eenheid van ontwikkelingslanden, die eerlijke wereldhandel en een aandeel in globale welvaart willen, verkeerd ingeschat”, aldus Adrie Papma.

Oxfam International is een confederatie van twaalf ontwikkelingsorganisaties die in 120 landen werken. De confederatie bestaat uit: Oxfam America, Oxfam-in-Belgium, Oxfam Canada, Oxfam Community Aid Abroad (Australië), Oxfam Germany, Oxfam Great Britain, Oxfam Hong Kong, Intermon Oxfam (Spanje), Oxfam Ireland, Novib, Oxfam New Zealand and Oxfam Quebec.

Achtergrondinfo:
De concept slotverklaring bevatte diverse voor ontwikkelingslanden onaanvaardbare onderdelen. Het EU-VS landbouw voorstel droeg niet of nauwelijks bij aan het stoppen van de exportdumping waaronder 900 miljoen kleine boeren lijden.
De EU gaf geen ruimte op het gebied van exportsubsidies en de VS hielden vast aan interne steun voor landbouw. De nieuwe concepttekst zou het huidige niveau aan subsidies in stand houden door slimme herschuiving tussen de zogenaamde "boxen" in de Overeenkomst voor Landbouw en de instelling van een nieuwe paarse box.

De tekst over katoen was een klap in het gezicht voor de vier West Afrikaanse landen die een initiatief voor afschaffing van de katoensubsidies voorgesteld hadden. Het bood hen vrijwel niets.

De tekst bood in tegenstelling tot het Doha mandaat geen uitzicht op totale afbouw van exportsubsidies.

Het document stelde voor actie te focussen op subsidie verlaging voor producten die van belang zijn voor ontwikkelingslanden in plaats van een benadering over alle sectoren zoals in het Doha mandaat.

Tegen de wil van 70 ontwikkelingslanden en zonder een expliciete consensus hield de tekst vast aan doorgaan met onderhandelingen over liberalisering van investeringen.

Ook ontbrak een gedifferentieerde aanpak voor importtarieven, waarmee de ontwikkelingslanden een betere markttoegang zouden kunnen verkrijgen.

Reacties