Novib: Wijffels onderschat onze coalitievorming

24-01-2001
Door: OneWorld Redactie

Novib is verheugd over de waarderende woorden die SER-voorzitter Wijffels op Novibs Nieuwjaarsbijeenkomst wijdt aan de rol en betekenis van NGO’s . "Terecht ziet hij ons als een mondiale sociale vernieuwingsbeweging die zich tot derde pool naast overheid en bedrijfsleven heeft ontwikkeld", zegt algemeen directeur Sylvia Borren van Novib in een eerste reactie.

Novib deelt Wijffels’ visie dat er sprake is van een brede, groeiende wens dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord gedragen. "Zowel onze partners in het Zuiden als Novib zetten zich daar ook bewust voor in. Denk aan onze activiteiten in campagnes tegen kinderarbeid (Wereldmars tegen kinderarbeid, keurmerk voor tapijt (Rugmark)), tegen diamantsmokkel uit conflictgebieden (Fatal Attractions) en vóór eerbiediging van de ILO-normen door bedrijven, het onderwerpen van investeringssteun door de overheid aan voorwaarden die in het belang zijn van de armen en voor eerlijke handel", aldus Borren.

Novib kiest consequent voor brede, strategische allianties met bijv. vakbonden, de vrouwenbeweging, mensenrechtenorganisaties. Dat heeft veel voordelen (slagkracht), maar het nadeel dat Novib als organisatie minder zichtbaar is voor het grote publiek. "Datzelfde geldt voor de kritische dialoog die zich nu eenmaal vaker in de directiekamer dan op de openbare weg ontwikkelt. Die beperkte zichtbaarheid heeft wellicht de heer Wijffels ook parten gespeeld. Maar onze afweging geldt in de eerste plaats doeltreffendheid", aldus Borren. "Het ene bedrijf is het andere niet, merken we in onze contacten. Een kritische dialoog kan veel opleveren, maar bij notoire ‘onwillige honden’ zullen we een harde aanpak niet schuwen waarbij we inderdaad mikken op aantasting van hun imago en financiële resultaten om een keer ten goede te bewerkstelligen".

Van zeer groot belang vindt de Novib-directeur Wijffels’analyse dat terwijl de overheid op tal van terreinen terugtreedt er, heel tegendraads, bij ontwikkelingssamenwerking juist sprake lijkt van een tendens tot verstatelijking. "In het komende debat met de minister en het parlement over de rol van particuliere organisaties zullen wij de betekenis van onze zelfstandigheid goed beargumenteren. Ontwikkelingssamenwerking van betekenis kan niet alleen aan overheden worden overgelaten. Het gaat zowel hier als in de ontwikkelingslanden om evenwicht, om checkes and balances", zegt Sylvia Borren.

Reacties