Novib: “Pure liberalisering is fundamentalistisch geloof”

11-02-2002
Door: OneWorld Redactie

Porto Allegre, 3 februari 2002

Onder de tienduizenden aanwezigen op het Wereld Sociaal Forum (WSF) in Porto Allegre (Brazilie) groeit eensgezindheid in het verzet tegen de huidige globalisering onder leiding van instituties als WTO, IMF en Wereldbank. Die globalisering laat aantoonbaar meer en meer mensen in armoede leven en duwt vele miljoenen van hen naar de zijlijn. Onder het motto “Een andere wereld is mogelijk” wordt in tientallen conferenties en honderden workshops gezocht naar alternatieven voor de neo-liberale recepten die de kloof tussen arm en rijk alleen maar vergroten. Onder de aanwezigen bevinden zich vertegenwoordigers van meer dan 5000 maatschappelijke organisaties en zo’n 2000 parlementariërs uit tientallen landen.

“Uit cijfers van VN-instellingen en van de Wereldbank zelf blijkt dat momenteel zo’n 800 miljoen mensen honger lijden en dat 1,3 miljard mensen in extreme armoede leven. Meer dan de helft van de wereldbevolking, met name vrouwen, voert een dagelijks gevecht om de meest elementaire levensbehoeften. Iedere vier seconden sterft er iemand van de honger. Die cijfers zijn hoger dan ooit, de situatie is werkelijk dramatisch”, “zegt algemeen directeur Sylvia Borren van Novib en leidster van een twintig koppige delegatie van Oxfam International, een federatie van twaalf ontwikkelingsorganisaties uit landen als Australie, Belgie, Canada, Groot-Brittannie, Nederland, Spanje en de VS.

“Met name onder de afgevaardigden van vakbonden, milieu- en vrouwenorganisaties, ngo’s en linkse politieke partijen is het gebrek aan vertrouwen in IMF, Wereldbank en WTO zo groot geworden dat dat op zichzelf al een probleem is. Velen van hen radicaliseren in hoog tempo en willen eigenlijk niet meer praten over hervorming van die instellingen. Ze willen dat ze helemaal afgeschaft worden.”
De verontwaardiging onder de verzamelde activisten in de Braziliaanse stad wordt extra gevoed door de recente ontwikkelingen in buurland Argentinie. “Dat land heeft zich jarenlang gedragen als de braafste leerling uit het IMF/Wereldbank-klasje, met een massieve privatiseringsgolf, overheidsbezuinigingen en liberalisering van markt en kapitaalverkeer en is nu vrijwel bankroet. Toen de problemen recentelijk aan de oppervlakte kwamen, is binnen enkele weken 40 miljard dollar het land uitgesluisd, zodat de kleine spaarders nu in rijen voor gesloten banken staan. Talloze middelgrote en kleine bedrijven zijn over de kop, de werkloosheid is geëxplodeerd. En het enige antwoord van het IMF is: meer van hetzelfde recept. Hieruit blijkt eens te meer dat de pure liberaliseringsgedachte een fundamentalistisch geloof is, dat geen oog heeft voor de dagelijkse ellende die het aanricht”, aldus Borren.

Met haar uitspraken over de huidige globalisering schaart de Novib-directeur zich in het koor van critici als Noam Chomsky, Mario Soares, Mary Robinson en Naomi Klein die, zij het in verschillende toonaarden, het dominante neo-liberale marktdenken en de praktische consequenties daarvan in ontwikkelingslanden hekelen tijdens het Wereld Sociaal Forum in Porto Allegre.

Sylvia Borren noemt het interessant en bemoedigend dat steeds meer organisaties uit het maatschappelijk middenveld hun missie willen verbreden. “Een organisatie als Amnesty International bijvoorbeeld, toch vooral actief op het terrein van bescherming van politieke gevangen en gewetensvervolgden, wil zich meer en meer gaan toeleggen op sociaal-economische rechten. De VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Mary Robinson, stelt hier vast dat dergelijke rechten – voedsel, een dak boven je hoofd, een loon waarvan te leven valt – op grond van VN-afspraken op te eisen zijn. Regeringen zijn daarop aan te spreken. Ook vakbonden en milieu-organisaties zien in dat het hierbij om niet meer of minder dan algemene mensenrechten gaat. En schending van die mensenrechten is een misdrijf.”

Borren vindt dat de groeiende beweging van wereldburgers en organisaties nog veel te doen staat. “We zijn er nog lang niet en de discussies over strategie en tactiek zullen nog he

Reacties