Novib presenteert lijst 18: LEEFBAAR SOMALIE

06-05-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: Novib, 29 april 2002

Den Haag, 29 april 2002

Vanaf 30 april presenteert een nieuwe partij zich aan het Nederlandse publiek: Leefbaar Somalië. Leefbaar Somalië is een initiatief van NOVIB en vraagt aandacht voor de leefomstandigheden in dat Afrikaanse land, in een tijd waarin een groot aantal partijen en lijsttrekkers vrijwel uitsluitend het Nederlandse belang benadrukken. Somalië staat in deze campagne overigens symbool voor landen die een veel groter ‘leefbaarheidsprobleem’ hebben dan Nederland.

Met de landelijke, parlementaire verkiezingen in het vooruitzicht is de laatste weken de aandacht van de politiek voornamelijk gericht op de problemen, leefomstandigheden en toekomstplannen in en voor ons eigen land. In een jaar waarin de verkiezingen meer dan ooit gedomineerd worden door partijen en lijsttrekkers die vooral het belang benadrukken van onze eigen behoeften en wensen via een sterke nationale focus, vraagt NOVIB Nederlanders juist hun perspectief te vergroten.

Enkele hoofdpunten uit het partijprogramma van Leefbaar Somalië:

- Veiligheid
Leefbaar Somalië pleit voor het opzetten van een juridische structuur in Somalië en voor het opruimen van de 60 miljoen mijnen die er over de hele wereld liggen.

- Gezondsheidszorg
Leefbaar Somalië wil aandacht voor de kwaliteit en beschikbaarheid van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden en vindt volksgezondheid belangrijker dan economisch gewin. Dat betekent dat er voor iedereen betaalbare medicijnen beschikbaar moeten zijn.

- Economie
Leefbaar Somalië vraagt Europese landen subsidies op Europese landbouwproducten op te heffen en hun markten open te stellen. Doordoor krijgt de economie van landen als Somalië de kans zich te ontwikkelen.

- Onderwijs Nog altijd gaan zo’n 125 miljoen kinderen in het geheel niet naar school, terwijl een even grote groep zo weinig onderwijs geniet dat ze in feite analfabeet blijft. Een gering percentage van de subsidies die de rijke landen aan hun landbouwsector gunnen, is voldoende om alle kinderen basisonderwijs aan te bieden.

- Rechten Leefbaar Somalië wil mensen in ontwikkelingslanden ondersteunen bij het realiseren van een democratie en rechtstaat. Ook wordt extra aandacht gevraagd voor vrouwenrechten.


Hoe groot is jouw wereld?

Reacties