Novib hoopt op grondige landbouwhervormingen EU

11-07-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: Novib, 10 juli 2002

De Commissie brengt op 10 juli 2002 de voorstellen voor hervorming van het landbouwbeleid in het kader van de Mid-Term Review van de Agenda 2000 uit. Daarmee kan zij daadwerkelijk de basis leggen voor een landbouwbeleid dat zowel duurzaam is, als eerlijk ten opzichte van ontwikkelingslanden. Er staat té veel op het spel, voor té veel arme producenten in ontwikkelingslanden, om deze kans te missen.

Novib vindt dat het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid een desastreuze invloed heeft op mens, milieu en maatschappij. Een jaarlijks budget van zo’n 40 miljard Euro landbouwsteun heeft geleid tot een zeer intensieve landbouw, overproductie en dumping op derde markten. Producenten in ontwikkelings-landen worden geconfronteerd met lage wereldmarktprijzen en afnemende exportmogelijkheden, met catastrofale gevolgen voor hun inkomens en voedselzekerheid.

Europa kent bijvoorbeeld de duurste suikerproduktie ter wereld. Maar de sector wordt door Brussel zodanig gesteund, dat de Europese Unie erin geslaagd is de tweede exporteur op de wereldmarkt te worden. Mozambique, één van de armste landen ter wereld, is wèl een goedkope producent van suiker. Het land legt grote prioriteit bij de suikersector in de strijd tegen armoede en honger, maar heeft, als gevolg van het Europees suikerbeleid, nauwelijks kansen op de wereldmarkt. Europese consumenten en belastingbetalers tellen jaarlijks 1,6 miljard Euro neer om Europese suikerproducenten te ondersteunen. De gevolgen zijn voor rekening van ontwikkelingslanden als Mozambique, die hun afzetmogelijkheden ondermijnd zien.

Novib en de andere Oxfam-leden wereldwijd roepen de Europese Commissie op de Mid-Term Review aan te grijpen voor een radicale herziening van het landbouwbeleid. Wij vragen de Commissie:
- een tijdspad vast te leggen voor de afbouw van alle vormen van exportsubsidies,
- subsidies los te koppelen van de productie en begeleidende maatregelen te treffen om overproduktie te voorkomen,
- een belangrijke verschuiving van de huidige steunmaatregelen aan de landbouw naar programma’s voor plattelandsontwikkeling door te voeren,
- een einde te maken aan de Europese druk op ontwikkelingslanden om via bilaterale of multilaterale handelsakkoorden hun landbouwsector te liberaliseren.

NOVIB

Reacties