Novib geeft E 900.000 aan landbouw in Malawi

08-11-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: Novib, 7 november 2002

7 november 2002

Novib maakt € 900.000 vrij voor steun aan kleine boeren in een van de minst ontwikkelde landen in zuidelijk Afrika. Hiermee komt het totaal bedrag dat de ontwikkelingsorganisatie sinds het begin van de actie voor zuidelijk Afrika heeft uitgegeven op 1,6 miljoen euro. Novib werkt in deze actie onder de noemer van de samenwerkende hulporganisaties met zeven andere organisaties samen. Het bedrag wordt overgemaakt op het moment dat de staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne als lid van de ministeriële delegatie van de Europese Unie besprekingen voert over verdere samenwerking met haar zuidelijk Afrikaanse tegenhanger, de Southern African Development Community (SADC). Het merendeel van de landen die verenigd zijn in de SADC kampen met enorme voedseltekorten. Schattingen van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties geven aan dat vanaf december 25% van de bevolking van zuidelijk Afrika afhankelijk zal zijn van voedselhulp.

“Er is iets ernstig mis met de voedselzekerheid van deze landen”, zegt Sylvia Borren algemeen directeur van Novib. Het landbouwbeleid van landen als Malawi is onder druk van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, maar ook van de Europese Unie, sterk gericht geweest op privatisering. Het wegvallen van de subsidie op kunstmest en zaaigoed is voor kleine boeren desastreus gebleken. De prijs van maïs, het hoofdbestanddeel van iedere maaltijd, is in een jaar tijd 800 % gestegen. Inmiddels heeft de overheid ingegrepen en zijn de adviezen van de Wereldbank en de EU aan Malawi om eind 2002 volledig te stoppen met subsidiëring uitgesteld met slechts één jaar.

Het is duidelijk dat de EU aan haar eigen lidstaten andere regels stelt. De recente commotie rondom de voorgestelde uitbreiding van de EU waarbij besloten werd het subsidiebeleid tot 2006 niet op de schop te zetten, illustreert hoe gevoelig landbouwsubsidies binnen de EU liggen. “Dubbele standaarden als het gaat om subsidiebeleid aan boeren en het privatiseren van overheidsdiensten, kenmerken het beleid van westerse landen. Door ontwikkelingslanden te ontzeggen wat landen in de Europese Unie jaren lang voor vanzelfsprekend hebben gevonden, zijn er mede oorzaak van dat de huidige voedseltekorten in zuidelijk Afrika enorm oplopen”, is de conclusie van Novib.

De EU geeft ieder jaar 16.000 US $ per boer uit aan landbouwsubsidies, de Verenigde Staten 20.000 US $ per boer. Daarbovenop vindt nog steeds een aanzienlijke bescherming van de eigen markt plaats, terwijl andersom de EU en de VS hun producten wel dumpen op de wereldmarkt.

Met de injectie van € 900.000 draagt Novib bij aan het verbeteren van de voedselveiligheid van de bevolking in Malawi. Het geld wordt besteed aan zaaigoed en kunstmest en via de zusterorganisatie Oxfam Groot Brittannië aan kleine boeren en boerinnen verdeeld.

Novib werkt samen met andere hulporganisaties in de SHO Actie zuidelijk Afrika. Giften kunnen overgemaakt worden naar giro 555 o.v.v. de Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag.

Het dorp Nyalugwe in Thyolo district, Malawi

Agnes Matumbo (27) laat trots de zakken met maïs zien die haar dorp geoogst heeft. Haar man is de penningmeester van het dorpscomité dat zich inzet om de oogst te verhogen. Sinds de ontwikkelingsorganisatie Oxfam, waarvan Novib de Nederlandse lidorganisatie is, werkt in het dorp van Agnes, wordt er in de winterperiode ook maïs geplant. In de winter valt er nauwelijks regen en alleen boeren die hun land kunnen irrigeren of die land hebben bij een rivierbedding, planten groente of maïs.

Maïs die goed groeit in de winter en snel rijpt, is een ander soort dan wat Agnes voor de zomermaanden plant. Dankzij de adviezen van Oxfam en de landbouwvoorlichter die het dorp regelmatig bezoekt, is het nu zelfs voor Agnes mogelijk om twee keer per jaar te oogsten. Haar stuk land is hooggelegen en ze moet water uit de beek halen om de maïsplantjes te kunnen besproeiien. Water is niet het enige dat de planten nodig hebben. De grond wordt al ja

Reacties