Novib: 4 miljoen extra voor hulp Afghanistan

11-10-2001
Door: OneWorld Redactie

11 oktober 2001

Novib (Oxfam Netherlands) heeft vandaag besloten nog eens 4 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor noodhulp aan Afghaanse ontheemden. Daarvan gaat 1 miljoen gulden naar de internationale hulporganisatie Acted. De afgelopen weken had Novib al 1 miljoen gulden uitgegeven zodat lokale partnerorganisaties in totaal 1800 ton voedsel konden importeren en distribueren in Afghanistan.

De 1 miljoen gulden voor Acted zal worden gebruikt om ter voorbereiding van de aanstaande winter tenten, dekens, winterkleding, brandstof en sets met middelen voor persoonlijke verzorging (hygiëne kits) te distribueren in Noordoost Afghanistan, gebied dat door de Noordelijke Coalitie wordt beheerst. Waar mogelijk wordt voortgebouwd op ‘food for work’ programma’s die Acted de laatste jaren in het betreffende gebied heeft uitgevoerd.

Daarnaast heeft Novib vandaag nog 3 miljoen gulden uitgetrokken om Afghaanse partnerorganisaties, waarmee reeds meer dan tien jaar banden bestaan, in door de Taliban gecontroleerde gebieden te voorzien van voedsel, overwinteringsmaterialen (tenten, dekens etc) en medische voorzieningen ten bate van de bevolking. Een inventarisatie van bestaande noden en capaciteiten zal binnen enkele dagen zijn afgerond.

Recente ervaringen van Novib en haar partnerorganisaties weerspreken geluiden als zou import en vervoer van hulpgoederen over de weg in Afghanistan niet mogelijk zijn. Hoewel het land voor buitenlandse hulpverleners momenteel nagenoeg ontoegankelijk is, kunnen lokale ngo’s hun werk nog tamelijk ongehinderd voortzetten. Transport over de weg heeft verre de voorkeur boven voedseldroppings aangezien die duur en weinig efficiënt zijn. Ook bestaat het gevaar en, blijkens zeer recente informatie van onder meer onze partnerorganisatie Omar, ook de werkelijkheid dat gedropte goederen in mijnenvelden terechtkomen. Een zeer gevaarlijke verleiding voor de hongerende bevolking.
Gezien het feit dat nu al meer dan zes miljoen Afghanen huis en haard hebben verlaten, doet Novib (Oxfam Netherlands) een klemmend beroep op de autoriteiten om de grenzen tussen Afghanistan en de buurlanden te openen voor vluchtelingen.

Reacties