NOT Wereldplein 2003

17-01-2003
Door: OneWorld Redactie

De exposanten op het Wereldplein willen bij jongeren een leerproces stimuleren om bewuster naar de wereld om hen heen te kijken en zich daarmee te verbinden. Het thema van het Wereldplein 2003 is "Iedereen bij de les". Het is de slogan van het ministerie van Buitenlandse zaken om het belang van goed onderwijs voor iedereen en overal breed onder de aandacht te brengen. Ook het Wereldplein staat in het teken van goed onderwijs: jong en oud in Nederland moet bij de les blijven en er voor zorgen dat we allemaal bijdragen aan duurzame armoedebestrijding. Daar speelt onderwijs en opvoeding een cruciale rol in.

Aanbod Wereldplein
Naast educatieve projecten hebben de exposanten van het wereldplein u het volgende te bieden:
- Exotische kookdemonstratie en catering (verzorgd door asielzoekers)
- Centrale ontmoetingsplaats met doorlopende videopresentatie
- Presentaties en Workshops over de nieuwste producten:
o 'Click the globe', een cd-rom over ontwikkelingssamenwerking voor eindexamenleerlingen maatschappijleer;
o 'Mensenrechten cd-rom', een cd-rom over mensenrechten voor mens- en maatschappijvakken in de basisvorming;
o 'Piepschuim in het poolijs', een lespakket over mondiale aspecten in natuur- en milieueducatie voor leerlingen van groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs;
o ‘internationaal.kennisnet.nl’, het vernieuwde internationale plein op Kennisnet met informatie voor primair en voortgezet onderwijs om in de school aan de slag te gaan met internationaliseren;
o “Yappa en de levenscirkel”, een intercultureel educatief programma met als thema de Australische Aboriginal cultuur.
Een overzicht van de dagelijkse presentaties en workshops vindt u op het Wereldplein.

www.wereldplein.nl

Reacties