Noordoost-Amerika gaat in tegen klimaatbeleid Bush

09-09-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

Zes deelstaten van het Amerikaanse New England en de vijf meest oostelijk gelegen provincies van Canada ontwikkelden vorig jaar samen het Climate Change Action Plan, zoals het initiatief heet. De doelstelling is om tegen 2025 20 procent minder koolstofdioxide uit te stoten. Het energieverbruik moet met 20 procent zakken.

Een jaar na de oprichting blijken ze een aardig eind op weg. 'Het contrast met het beleid van president George W. Bush kan niet groter zijn,' zei Adam Markham, de directeur van de niet-gouvernementele organisatie Clean Air-Cool Planet uit New Hampshire.

'Kwestie van terugschroeven en aanpassen'

Zo hebben de deelnemers afgesproken dat er een regionale gestandaardiseerde uitstootinventaris komt. In de toekomst wordt slechts energiezuinig kantoormateriaal aangekocht. Het wagenpark wordt uitgerust met voertuigen die rijden op stroom of milieuvriendelijke brandstoffen als alcohol, aardgas en propaan.

Verder zal de introductie van een regionaal label het de kopers van nieuwe auto's mogelijk maken het brandstofverbruik en uitstootwaarden met elkaar te vergelijken. Het gebruik van biobrandstoffen wordt bevorderd en alle verkeerslichten tussen Connecticut en Québec krijgen tegen 2007 zuinige LED-lampen.

Optimisme heerst alom. De Noord-Amerikaanse bestuurders zijn er zeker van dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Volgens Bernard Lord, de premier van het Canadese New Brunswick, 'is het een kwestie van terugschroeven en aanpassen. Ik hoop dat we de consensus daarover kunnen uitbreiden over heel het continent.'

Isolement

Deze hoop lijkt met de Amerikaanse president George Bush in het Witte Huis verder weg dan ooit. Op de vorige week afgesloten Aardetop in Johannesburg lag Amerika dwars om concrete doelen af te spreken over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Ook de weigering om het Kyoto Protocol te laten ratificeren plaatst Amerika zo langzamerhand in een geïsoleerde positie. Rusland, Canada en China zegden toe het Protocol wel te ondertekenen. Met name de Chinese ondertekening neemt Bush in ieder geval een argument uit handen: dat Kyoto niet goed is omdat grote landen als China buiten schot blijven.

Het verdrag dwingt industrielanden hun uitstoot van broeikassen in 2012 met gemiddeld 5,2 procent ten opzichte van 1990 te verminderen.

Marc Breslow van het Massachusetts Climate Action Network is opgetogen dat de 11 voortrekkers wel de moed hebben duidelijke doelstellingen te onderschrijven. Maar hij zou graag het tempo wat opschroeven om de doelstellingen al in 2010 te halen. 'Mikken op 2025 kan inhouden dat de toestand nog 15 jaar langer verslechtert,' aldus Breslow.

Aangenomen resoluties door de 11 leden van het Noord-Amerikaanse klimaatplan

Reacties