Noodlijdend Afrikaans hoger onderwijs zoekt geld

24-10-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

In Afrika is het hoger onderwijs nog steeds alleen voor een kleine elite weggelegd. Ongeveer 3,5 procent van de Afrikaanse jongeren volgt een hogeschool of doet een universitaire studie.

Maar in alle Afrikaanse landen bestaat een grote vraag naar hoogopgeleide wetenschappers en techneuten. Onderwijsinstellingen voelen zich onder druk staan steeds meer studenten toe te laten. Maar omdat de scholen het niet breed hebben, kunnen ze onmogelijk goed werk leveren. Studenten die een westerse beurs in de wacht slepen, komen bovendien zelden terug om een bijdrage te leveren aan verhoging van het onderwijsnivo.

Opdrachtonderzoek

De Wereldbank adviseert de Afrikaanse universiteiten dan ook om op zoek te gaan naar particuliere middelen. De scholen kunnen onder meer geld verdienen aan opdrachtonderzoek of door het uitlenen van onderzoekers of studenten aan bedrijven.

Het Rwandees Instituut voor Wetenschap en Technologie, dat werd opgezet na de genocide van 1994, blijkt op die manier succes te boeken. Bijna de helft van het budget van deze onderwijsinstelling komt van studenten die in het bedrijfsleven werken. Water- en elektriciteitsbedrijven behoren tot de belangrijkste werkgevers. Dit jaar haalde de school al bijna 2,5 miljoen euro binnen. Toch kan het onderwijsinstituut nog niet volledig zonder overheidsgeld.

Armoedebestrijding

De universiteiten in Afrika krijgen binnenkort waarschijnlijk meer ontwikkelingshulp. De Wereldbank wil meer geld beschikbaar stellen om de aftakeling van het hoger onderwijs tegen te gaan. Nu al gaat jaarlijks 400 miljoen dollar naar onderwijs in Afrika. De helft daarvan is bestemd voor het lager onderwijs.

De Wereldbank overweegt om het totale budget voor het onderwijs in Afrika te verhogen tot 500 miljoen dollar, maar daarom moet de Afrikaanse landen wel zelf vragen. Wereldbankadviseur Fredriksen vindt dat de Afrikaanse landen een hogere prioriteit moeten geven aan het hoger onderwijs en daarvoor meer geld moeten vragen. Volgens hem zou hoger onderwijs moeten worden opgenomen in de landelijke plannen voor armoedebestrijding.

In sommige Afrikaanse landen zijn studieleningen ingevoerd. Studieleningen helpen echter weinig als studiebeurzen worden afgeschaft en inschrijfgelden verhoogd, zoals de AUA in enkele landen heeft geconstateerd. Bovendien verloopt de terugbetaling daarvan niet vlot. Alleen Zuid-Afrika heeft een efficiënt systeem waarbij de restitutie genoeg geld oplevert om weer nieuwe leningen te kunnen uitschrijven.

Reacties