Noodhulp is loterij

22-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

Terwijl tussen 1991 and 1997 het inkomen in de rijke landen verdubbelde, daalde de inspanning voor noodhulp met eenderde.

Op dit moment besteden landen aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling(Oeso) gemiddeld tien gulden per hoofd van de bevolking aan humanitaire hulp. Dat is het equivalent van twee dagen mondiale, militaire uitgaven.

Hoewel alle landen met noodsituaties in theorie gelijke rechten hebben op hulp, zijn er onderling grote verschillen. Oxfam spreekt van een ‘hulploterij’.

Het antwoord van rijke landen op rampen wordt niet objectief bepaald door behoeften en lijden van de slachtoffers, stelt de hulporganisatie. Doorslaggevens voor compassie zijn politiek, de plaats van de ramp en de berichtgeving in de media.

'Of je overleeft of sterft wordt bepaald door de plek waar je je bevindt en of er dramatische beelden beschikbaar zijn,' aldus Oxfam.

Het afgelopen jaar ging meer dan de helft van de noodhulp verstrekt door de EU naar Kosovo en voormalig Joegoslavië. Dit is vier keer het bedrag dat de EU uitgaf in Afrika, de Cariben en het Stille-Zuidzeegebied tezamen.

In 1999 kregen hulpbehoevenden uit Kosovo gemiddeld 414 gulden per persoon van westerse donoren. Voor Sierra Leone is dit bedrag 32 gulden en voor de Congo-Kinshasa 16 gulden.

Oxfam erkent dat financiële hulp niet dé oplossing voor ’s werelds problemen is en ook geen substituut voor politieke actie kan zijn.

Maar beleidsmedewerker Nicola Reindorp van Oxfam stelt dat ook het omgekeerde waar is: ‘Diplomatie alleen, hoewel essentieel, zal menselijk lijden niet verlichten. De wereld heeft behoefte aan gebundelde inspanningen om conflicten te voorkomen, armoede te bestrijden en mensenrechten te verdedigen. Humanitaire hulp is essentieel om dit te bereiken. Mensen moeten wel in leven zijn om iets te hebben aan politieke oplossingen.’

Het Oxfam-rapport

Reacties