‘Noem het een oproep tot bekering’

01-01-2006
Door: Tekst: Peter Vlam


Discussie in de protestantse wereld en op de opiniepagina's van Trouw. Onderwerp is de 'Accra-verklaring' en een Nederlandse analyse hiervan, 'Accra's Appèl'. In een notendop: de Wereldbond van Hervormde/Gereformeerde Kerken stelde in 2004 in het Ghanese Accra een belijdende verklaring op over de economie. De Wereldbond riep haar lidkerken - met 75 miljoen christenen - op om vanuit het geloof te werken aan de bestrijding van armoede en onrecht. De huidige economische orde wordt in de verklaring min of meer als 'zondig' gekenschetst. In Nederland schaarde de Protestantse Kerk in Nederland zich achter die verklaring en stelde 'Accra's Appèl' op. Hierin wordt de vraag gesteld hoe je christen kunt zijn in een mondiale kapitalistische context. Er wordt opgeroepen tot een 'publieke erkenning van onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid in de deelname aan de huidige economie, die vaak ten koste gaat van de armen en het milieu. Noem het "bekering".'

En dat is tegen het zere been van neoliberale christenen. Zij menen dat in de Accra-verklaring een karikatuur wordt geschetst van het liberalisme. Zo komt de discussie over de Accra-verklaring min of meer neer op een ouderwetse links-rechtsconfrontatie. Ja, zeggen medestanders, de verklaring legt de vinger op de zere plek. Onze broeders en zusters in het Zuiden lijden onder de kwaadaardige globalisering, mede opgelegd door de rijke christenen uit het Westen. Onzin, zeggen tegenstanders: de Accra-verklaring bestempelt christenen in het Westen ten onrechte als zondaars en legt hen een schuldgevoel op.Reacties