Nisc vraagt aandacht voor onbekende oorlog in Nagalim

06-01-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

Al bijna vijftig jaar woedt er een keiharde oorlog in Nagalim, een bergland met drie miljoen inwoners ten noorden van India. Het conflict heeft sinds 1956 ruim tweehonderdduizend mensenlevens gekost. De Naga’s, het volk dat Nagalim bewoont, verklaarden hun land in 1947 onafhankelijk. Dat gebeurde één dag voor de Unie van India werd opgericht. Desondanks ging India het bergland steeds meer als een deel van zijn grondgebied beschouwen. In 1956 viel India het land binnen. Daar verzetten de Naga’s zich tegen waarop het conflict zich ontwikkelde tot een oorlog.

Volgens Nisc heeft India tweehonderdduizend militairen in het gebied gestationeerd, dat is één soldaat op elke vier volwassen Naga-mannen. In 1997 besloten de twee strijdende partijen het vuren te staken en kwamen er vredesbesprekingen op gang, die onder meer plaats vonden in Nederland. De onderhandelingen vonden in het geheim plaats in een Amsterdams hotel, maar vooruitgang is er nog niet geboekt. Ondanks het vredesproces gaat de repressie in Nagalim door. Indiase militairen vermoorden burgers, verbranden dorpen en martelen dorpelingen en soldaten.

In zijn openingstoespraak meldde Nisc-voorzitter Jacques de Kort dat ook in Zuid-Korea, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten steungroepen voor Nagalim zullen komen. ‘Zo kunnen we een netwerk vormen dat informatie aan een breed publiek kan geven.’ Het Nisc is druk bezig met het monteren van een aantal documentaires over Nagalim en probeert die aan Nederlandse omroepen te slijten. Verder staat er onder meer een website op stapel waar andere Nagalim-steungroepen aan gelinkt zullen worden en er bestaan plannen voor een persagentschap voor nieuws uit Nagalim.

Volgens De Kort kozen de Naga’s zelf voor anonimiteit en waren ze te trots om een beroep op de buitenwereld te doen. Birma en India versterkten dat isolement door te voorkomen dat het conflict in het buitenland bekendheid zou krijgen. ‘Eind jaren tachtig traden de Naga’s naar buiten en zochten contact met internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, Unrecognized Nations and Peoples Organisation (UNPO), Amnesty International en Asia Indigious People Pact.’ Hierdoor voelden de Naga’s zich gesterkt om op een andere manier de strijd voort te zetten. Ze legden de wapens neer en Nagalim ging in gesprek met de Indiase regering.

De Naga’s zagen in dat internationale druk nodig was. De Nederlandse regering leverde een bijdrage aan het vredesproces door Nederland als plaats voor de onderhandelingen aan te bieden. De vredesbesprekingen dreigen nu echter aan een eind te komen. ‘Binnen een maand kan de oorlog opnieuw losbarsten vanwege het ontbreken van politiek draagvlak voor het vredesproces in India’, aldus De Kort.

Secretaris-generaal Erkin Alptekin van de UNPO verzekerde dat het Nisc wel degelijk van betekenis is voor de Naga’s: ‘Het is goed voor een onbekend volk om elders in de wereld supporters en organisaties te hebben die zich inzetten voor hun belangen. Lokale mensen kunnen zeker invloed uitoefenen, ook op de overheid van India.’

Ook Naga-schrijver Luingam Luithui is stellig overtuigd van het belang van het Nisc: ‘Dit opent voor ons een raam naar de wereld. Er wordt nu ook buiten ons land over ons leven en onze cultuur gesproken en we weten dat er druk uitgeoefend wordt op India. Dat is een enorme steun en aanmoediging voor ons volk.’

Voor meer informatie bel, schrijf of e-mail:

het Naga International Support Center
Tollensstraat 60
1053 RW Amsterdam
Tel 020-6128212
mailto:f.welman@chello.nl
mailto:jacquesdekort@hetnet.nl

UNPO

Reacties