NIPS heeft recentelijk 2 publicaties uitgebracht.

09-10-2003
Door: OneWorld Redactie

Reciprocity in sustainable development – lessons from the Netherlands, Benin, Bhutan and Costa Rica Wederkerigheid wordt in Noord-Zuid samenwerking steeds belangrijker geacht, zeker waar het de promotie van duurzame ontwikkeling betreft. Landen dienen samen te werken om een bijdrage te kunnen leveren aan elkaars ontwikkelingen en om van elkaar te leren. In dit opzicht betekent de gedachte achter wederkerigheid geheel iets anders die achter de conventionele ontwikkelingshulp. Sinds de implementatie van de Duurzame Ontwikkelings Verdragen zijn er meer dan 200 wederkerige projecten opgestart. Deze publicatie analyseert de geleerde lessen in deze projecten en de factoren die een belangrijke rol spelen bij wederkerigheid. Lees over de conclusies in deze publicatie door het boekje in pdf formaat te downloaden op de DOV site of door deze te bestellen via KIT Publishers. Building partnerships for sustainable development – lessons from the Netherlands, Benin, Bhutan and Costa Rica De wereldtop in Johannesburg in 2002 over duurzame ontwikkeling heeft zo’n 280 internationale samenwerkingsverbanden geintroduceerd. Deze kunnen, naast al bestaande overheidsinspanningen, een waardevol mechanisme voor de nastreving van duurzame ontwikkeling worden. Er is een begin gemaakt met oplossingsgerichte samenwerking tussen overheden, internationale instellingen, het bedrijfsleven en NGO’s, waar vroeger de traditionele (trage) diplomatieke weg werd gekozen. Lees over de uitdagingen rond ‘partnership’ van de Duurzame Ontwikkelings Verdragen in deze publicatie door het boekje in pdf formaatte downloaden op de DOV site of door deze te bestellen via KIT Publishers.

Duurzame Ontwikkelings Verdragen
KIT Publishers

Reacties