Nieuwe WTO-chef geeft ontwikkelingslanden enige hoop

05-09-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld/IPS

De komende drie jaar zal Panitchpakdi, voormalig minister van Handel in Thailand, de scepter zwaaien over de WTO. Per 1 september is hij Mike Moore opgevolgd. Beiden zouden een halve termijn directeur van de WTO zijn.

De verwachtingen zijn hooggespannen, zeker omdat Panitchpakdi zelf afkomstig is uit een ontwikkelingsland, een unicum sinds de oprichting van de WTO in 1995. Panitchpakdi is ook groot voorstander van het wegruimen van handelsbarrières die rijke landen leggen op producten uit ontwikkelingslanden.

Critici stellen dat ontwikkelingslanden binnen het systeem van de WTO niet genoeg aan hun trekken komen. De onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel zijn vaak zeer complex en arme landen ontbreekt het vaak aan capaciteit en deskundigheid daar goed aan mee te doen. Gevolg is dat er akkoorden worden gesloten waar de (nadelige) consequenties niet altijd van zijn te overzien.

Kantoor in Afrika

Om die positie te verbeteren werd tijdens de ministeriële conferentie van de WTO vorig jaar in Doha een programma gestart om ontwikkelingslanden ondersteuning te geven tijdens de nieuwe onderhandelingsronde. Dit kan in de vorm van cursussen of uitleg van regelgeving om tijdens onderhandelingen beter beslagen ten ijs te komen. Panitchpakdi heeft nu het voorstel gedaan om deze ondersteuning ook voort te zetten na 2004.

De Thai wil ook een regionaal WTO-kantoor in Afrika oprichten. De redenering hierachter is, dat assistentie ter plaatse meer zoden aan de dijk zet dan het klaarstomen van delegatieleden van ontwikkelingslanden in het hoofdkwartier van de WTO in Genève.

Verder is de nieuwe WTO-baas van plan om meer te gaan samenwerken met andere internationale instellingen, zoals de Wereldbank en ILO, die zich ook met aspecten van handel en ontwikkeling bezighouden. Door de handen ineen te slaan 'kunnen we het proces van globalisering op zo'n manier versterken dat het vruchten afwerpt voor iedereen,' aldus Supachai. Meer overleg met maatschappelijke organisaties en experts moet tevens de kritiek wegnemen dat de WTO een 'ivoren-torenbeleid' voert en niet toegankelijk is voor de buitenwereld.

Wereldhandelsorganisatie
Speech van Supachai Panitchpakdi, afgelopen maandag

Reacties