Nieuwe wet voor HIV/AIDS patiënten

22-07-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

Volgens Artsen zonder Grenzen (AzG) worden mensen met HIV/aids in Kenia als paria's behandeld. Ambrose Rachier, de voorzitter van de ministeriële werkgroep voor het nieuwe wetsontwerp, bevestigt dit: "We hebben klachten gehad van ouders dat hun kinderen niet op scholen werden toegelaten vanwege hun HIV-besmetting. We hebben ook een opvangcentrum bezocht voor besmette weeskinderen en stelden vast dat maar twee scholen in Nairobi deze kinderen toelieten". Ook op de werkvloer worden seropositieve werknemers gestigmatiseerd, ontslagen of gewoon niet aangenomen. In de wetenschap dat 1 op 14 Kenianen besmet is - in Nairobi zelfs 1 op 7 - schaadt die discriminerende houding de economie nog meer.

"We moeten een manier vinden om hen zichzelf en hun familie te laten onderhouden," zegt Mohammed Abdullah, de voorzitter van de Nationale Raad voor Aidscontrole. De nieuwe wet is een eerste wapen tegen dit soort discriminatie. De wet voorziet in de oprichting van een 'Tribunaal voor Gelijkheid in Tewerkstelling' dat de rechten van seropositieven moet beschermen. Het zal de wettelijkheid van HIV-testen bij sollicitaties grondig onderzoeken, uitspraken doen over ontslagen op basis van HIV/aids en mensen in een latere fases van de ziekte beoordelen op hun arbeidsgeschiktheid.

"Iedereen die ons komt zeggen dat in een bepaalde job enkel niet-besmette personen kunnen worden aangesteld, zal expliciet gevraagd worden naar het waarom," legt Otiendo Amollo, lid van de werkgroep uit. "Je moet bereid zijn wetenschappelijk en feitelijk aan te tonen dat de redenen steek houden."

Ook de rechten van aids-weduwen en -wezen zullen in de nieuwe wet worden vastgelegd. "De meeste kinderen die hun ouders aan aids verliezen, zijn te jong om hun eigendommen te beheren. Sommigen zijn niet ouder dan vijf jaar," zegt Rachier. "We hebben voorgesteld om een bureau met wettelijke voogden op te richten, die het welzijn van deze kinderen moeten beschermen en die hun eigendommen beheren." Het bureau krijgt afdelingen over het hele land om erfeniskwesties meteen na het overlijden ter hand te nemen.

Controversiëler is het voorstel om artsen de mogelijkheid te geven om de betrokken partner in te lichten over de HIV-besmetting. De dokter moet in eerste instantie wel de patiënt aanmoedigen om de partner in te lichten, maar als die zijn partner toch in gevaar blijft brengen, mag de arts de partner na een redelijke termijn zelf inlichten.

De leden van de werkgroep hebben minister Wako het wetsontwerp voorgelegd. Wako wil een forum met de betrokken partijen organiseren om het ontwerp te bespreken, alvorens de wet in te dienen bij het parlement ."We hopen dat de Kenianen dit ontwerp zullen bekijken en becommentariëren. Kritiek is welkom, zodat we de kwaliteit van de wet kunnen verhogen," besluit de minister.

Artsen zonder Grenzen
Stop Aids Now!

Reacties