Nieuwe webomroep is showroom voor schone energie

11-04-2006
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Drie uitzendingen van zo'n 4-5 minuten per item maakt Roelf van Til iedere week. Vrijwel allemaal zelf. Dat lukt hem omdat hij jarenlange ervaring heeft als maker van tv-programma's en documentaires. 'Het is mijn ambitie om een kleine omroep op te zetten, die de eigen broek kan ophouden.'

Daarvoor heeft hij partners nodig, zoals overheden of bedrijven, die in ruil voor financiering een videopresentatie geplaatst zien. Met de werving van die partners houdt vooral mede-aandeelhouder en adviesbureau New Energy Works zich bezig.

 

Die partners mogen bovendien onderwerpsuggesties doen. Maar de redactie, voorlopig nog vooral Van Til zelf, is onafhankelijk en beslist zelf of een onderwerp wordt gemaakt. Commercials krijgen een afzonderlijke plek op de website. 'Die herken je bovendien snel genoeg.'

Publiciteit

De partners melden zich inmiddels. Van Til kan drie maanden na de start eindelijk freelance verslaggevers inhuren om items te maken. 'Dan kan ik zelf me even meer bezig houden met de organisatie en publiciteit zodat we meer bezoekers kunnen trekken.'

Ook over het aantal kijkers is Van Til voorlopig tevreden. 'We richten ons in taal en toon op een algemeen publiek. Uiteindelijk willen we duizend bezoekers per dag. We zitten nu op de helft.'

Voor samenwerking met milieuorganisaties of het Engelstalige

 VN lanceren green.tv

Sinds 1 april bestaat green.tv. Het breedbandkanaal dat volledig is gewijd aan milieuontwikkelingen in brede zin, is opgezet met steun van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). De eerste films zijn gemaakt door milieuorganisaties als Friends of the Earth en Water Aid. Volgens een woordvoerder van UNEP is er ook ruimte voor reportages van 'bedrijven die een zakelijk belang hebben bij de bescherming van het milieu.' Mogelijkheden voor RSS-feed en chat ontbreken niet.

breedbandkanaal green.tv (zie kader) staat Van Til altijd open. 'Ik zie hen eerder als medestrijders dan als concurrenten. Uitwisseling van uitzendingen zou een mogelijkheid zijn.'


Mens op de maan


Van Til heeft altijd een voorkeur gehad voor alternatieve energiebronnen. Hij claimt als een van de eersten jaren geleden een milieuvriendelijke Toyota Prius te hebben gekocht, maar noemt zichzelf geen 'idealistisch type'.

 

Maar iets van een ouderwets vooruitgangsgeloof bekruipt hem nu wel. 'Het zou mooi zijn als we nu eens met alle technische mogelijkheden echt op alternatieve energie inzetten. Maar dan met een tempoversnelling zoals die er was toen de wereld een mens op de maan wilde zetten. Zo'n tempoversnelling heeft de politieke besluitvorming over nieuwe energie ook nodig.'

Reacties