Nieuwe strategie voor bestrijding overdraagbare ziektes

01-02-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het rapport Scaling Up the Response to Infectious Diseases: A Way out of Poverty is afkomstig van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Unicef, UNAids, de Wereldbank, Unesco en UNFPA. Op het economische forum presenteren zij een handleiding, bestemd voor landen en internationale organisaties om de strijd tegen overdraagbare ziektes efficiënter te maken.

De organisaties zijn van mening dat de strijd tegen deze ziektes pas een echt succes kan worden als er meer geld vrijkomt voor het onderzoek naar en de behandeling met geneesmiddelen. Het gaat hier vooral om de grootste doders als aids, malaria en tuberculose.

De strategie om vooral aan preventie te doen via onder meer inentingen blijkt niet voldoende. Jaarlijks overlijden bijna zes miljoen mensen aan overdraagbare ziektes. Met de nieuwe strategie zal het aantal aids-doden volgens de WHO met eenvierde verminderen.

Nieuwe strategie

De kern van de nieuwe strategie is meer aandacht voor de behandeling van mensen die al ziek zijn. 'Het nieuwe paradigma is vandaag, in tegenstelling tot vijf jaar gelden, niet alleen preventie,' zegt David Heymann, de directeur 'overdraagbare ziekten' bij de WHO.

'Tot vijf jaar geleden was het erg moeilijk om bij internationale instellingen geld los te krijgen voor programma's die medicijnen tegen malaria, tuberculose en aids verdeelde. Het argument was telkens dat geld voor geneesmiddelen economisch en sociaal niet rendabel was. Nu is het besef gegroeid dat je ziektes niet kan controleren met preventie alleen,' verklaart Heymann.

Toch leeft bij internationale geldschieters en regering de idee nog dat je beter geld kan geven aan inentingen dan aan geneesmiddelen. Programma's voor het onderzoek naar en de verdeling van medicijnen kosten nu eenmaal meer geld dan een prikje en ze zijn even noodzakelijk als preventie, aldus de WHO.

Succesvolle programma's

Een aantal programma's die op basis van WHO-aanbevelingen werden uitgevoerd, toont aan dat de nieuwe strategie succesvol kan zijn. Het aantal tbc-gevallen in Peru daalde tussen '91 en '97 bijvoorbeeld met de helft door een programma dat toezag op de tijdige en regelmatige toediening van medicijnen.

'De middelen om de grootste ziekten te genezen of te bestrijden zijn voorhanden,' zegt Heymann. 'Maar dat betekent niet dat het volstaat om de bestaande middelen op een grotere schaal te gaan verdelen,' vult José Esparza, één van de co-auteurs van het rapport aan. 'Zeker in het geval van aids zijn anti-retrovirale drugs geen ideale oplossing: ze zijn toxisch, duur en moeilijk toe te dienen.' Er moet op een efficiëntere manier geïnvesteerd worden in onderzoek naar medicijnen.

Ook de Commissie voor Macro-economie en Gezondheid, een denktank die werd opgericht door de WHO, zei eerder al dat door de bestaande technologieën op een uitgekiende manier toe te passen in de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden, naar schatting 8 miljoen levens per jaar kunnen worden gered.

Volgens die experts moet er maar liefst 66 miljard dollar per jaar geïnvesteerd worden in de basisgezondheidszorg van de ontwikkelingslanden om dergelijke resultaten te boeken. Op dit ogenblik bedraagt het totaalbedrag aan officiële ontwikkelingshulp voor de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden zes miljard dollar per jaar.

Rapport over overdraagbare ziektes

Reacties