Nieuwe schoolboeken voor Irakese kinderen

10-04-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Sommige boeken noemen de Amerikanen als de grootste vijand van Irak, naast de Iranezen en de zionisten. ‘Een van de belangrijkste lessen die de kinderen wordt geleerd, is het dragen van wapens en de constante paraatheid om te vechten tegen de vijand,’ aldus Phebe Marr, oud-hoogleraar aan de National Defense University en schrijver van een boek over het Irak van nu. ‘De identiteit van het land zijn nauw verbonden met het leger.’

De Amerikaanse overheid werkt op verschillende niveaus aan methoden om de Irakese kinderen opnieuw te onderwijzen. Het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAid) wil het onderwijssysteem hervormen, docenten opnieuw opleiden en binnen vijf maanden 2,1 miljoen kinderen op 12.500 scholen het nieuwe lesmateriaal aanleveren. Daarnaast moeten ook nog eens 4,2 miljoen kinderen op 25.000 andere scholen voor het einde van het jaar de nieuwe lesboeken ontvangen.

’ont-Baath-iseren’

USAid wil ook 6.000 scholen opknappen. The Washington Post ziet hierin een herhaling van de strategie die ook in Afghanistan is toegepast: schoolverbeteringen laten zien als het bewijs dat het leven na een Amerikaanse interventie inderdaad beter is. USAid geeft voor 65 miljoen dollar aan contracten uit voor onderwijs. Het internationale consultantbureau Creative Associates International zal hierin de koploper zijn. In maart bezorgden zij al 50.000 kilo aan herziene schoolboeken in Afghanistan.

De inhoud van de schoolboeken is samengesteld door verbannen Irakezen in de Verenigde Staten. Lid van het onderwijscomité Zainab Suwaij: ‘Het meeste werk zal gaan zitten in het ont-Baath-iseren van deze kinderen, ze begeleiden in het worden van normale mensen.’

Reacties