Nieuwe instelling gaat toezien op EU-hulp

04-01-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De Europese Commissie wil met de oprichting van het EACO de ontwikkelingshulp van de donorlanden radicaal hervormen. De hulp moet sneller worden uitgevoerd en de kwaliteit van de programma's verbeterd.

‘Meer hulp leveren via onze ontwikkelingssamenwerking is van cruciaal belang. Deze hervorming moet er in belangrijke mate toe bijdragen dat het ontwikkelingsbeleid van de Unie de belangen van de armen in de hele wereld kan dienen,’ zegt Poul Nielson, commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp.

De nieuwe instelling zal controle uitoefenen over 80 procent van de buitenlandse hulp van de Unie. De Europese Unie is goed voor 10 procent van de officiële ontwikkelingshulp in de wereld en is daarmee de grootste donor van internationale hulp.

De pot van 9,6 miljard euro is voor 5,3 miljard gevuld met geld van de Commissie; 4,3 miljard is afkomstig van het Europees Ontwikkelingsfonds.

Het nieuwe departement bestaat uit zes ‘operationele’ directoraten en twee directoraten met ‘ondersteunende diensten’.

De operationele directoraten spitsten zich elk toe op een gebied: Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië; de regio van de Middellandse Zee en het Nabije en Verre Oosten; Afrika, de Cariben en de regio van de Stille Zuidzee (ACS); Azië en ten slotte Latijns Amerika.

Het zesde operationele directoraat ziet toe op Innovatie en Thematische Operaties, waardoor het verantwoordelijk is voor mensenrechten, niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en milieu.

De Commissie wil van het Europe Aid Co-operation Office overigens ‘geen cijfervriendelijke maar een mensvriendelijke instelling’ maken. De programma's zullen zowel rekening houden met de prioriteiten van de Commissie als met de lokale omstandigheden in de regio.

Het EACO wordt bestuurd door een raad, voorgezeten door commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen Patten. Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp Poul Nielson is afgevaardigd bestuurder.

De leden van de raad zijn: Gunter Verheugen (commissaris voor de Uitbreiding), Pascal Lamy (commissaris voor de Handel) en Pedro Solbes Mira (commissaris voor Economische en Monetaire Zaken).

Ontwikkelingssamenwerking Europese Unie

Reacties