'Nieuwe EU-pesticidennorm schaadt handel ontwikkelingslanden'

17-02-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De nieuwe Europese norm komt niet zomaar uit de lucht vallen. Sinds 1993 is de EU bezig met een herziening van de 'maximum residu niveaus’ (MRL’s) van 823 pesticidenbestanddelen. Zo'n 20 stoffen werden al afgeschaft, maar de grootste verandering vindt pas vanaf juli plaats. Dan gaat een verbod van kracht op 320 stoffen. Later dit jaar zouden nog eens 150 andere volgen.

Zo'n 60 procent van alle stoffen die in 1993 op de markt waren, verdwijnt in 2003. De EU wil de garantie dat het gebruik van pesticiden en wat ervan achterblijft op een appel in de supermarkt ‘veilig is voor het milieu en de volksgezondheid’.

Egypte vreest weigering producten

Het National Resources Institute (NRI) in Groot-Brittannië, een onderzoekscentrum voor duurzame ontwikkeling dat de Europese regelgeving al enkele jaren op de voet volgt, vreest dat veel ontwikkelingslanden snel zullen worden aangepakt. Het zijn immers net die onkruid- en insectverdelgers die de boeren in de ontwikkelingslanden gebruiken, die op de Europese markt worden verboden.

‘Die pesticiden zijn goedkoper en ruimer verspreid. Daarom worden ze volop gebruikt in ontwikkelingslanden,’ zegt Man-Kwun Chan, expert bij het NRI. ‘Het zijn vooral de producenten van tropisch, subtropisch en seizoenloos fruit en groenten die zwaar getroffen zullen worden,’ gelooft Man-Kwun Chan.

Egypte, een land dat in hoge mate afhankelijk is van zijn export naar de EU, is niet klaar voor de nieuwe EU-norm. De regelgeving zal ‘de Egyptische exporteurs voor grote problemen plaatsen,’ denkt Salwa Dogheim, de directeur van CLRA, een overheidslaboratorium dat voedsel test dat bestemd is voor de export. ‘De meeste van de pesticiden (die over enkele maanden verboden zijn) worden nog steeds gebruikt in ons land.’

Codex

De Egyptische exporteurs zijn niet verplicht om een staal van hun lading te laten testen, maar de meesten doen dat toch. Ze kunnen immers flink hun hoofd stoten als een lading groenten of fruit in een Europese haven wordt geblokkeerd.

Egypte gebruikt zelf de pesticidennorm van de Codex, een reeks richtlijnen opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO). ‘Voedsel dat de toets aan de Codex weerstaat, zal in sommige gevallen niet door de EU-controles geraken,’ zegt Dogheim.

‘Vorig jaar beantwoordde 97,1 procent van het geteste fruit aan de Codex-norm. Bij de groenten was 97,2 procent in orde volgens de normen van de VN en de WHO,’ zegt Dogheim. ‘Als die stalen getoetst worden aan de nieuwe EU-normen zou 19,8 procent van het fruit en 11,5 procent van de groenten niet slagen voor de test.’

Veiligheidshalve is de landbouw in Egypte de laatste jaren al massaal overgeschakeld naar pesticiden van Europese origine. Maar het zijn toch vooral de grote landbouwbedrijven die zich hebben voorbereid op de nieuwe Europese normering.

Reacties