Nieuwe Argentijnse president stuurt legertop de laan uit

28-05-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

In totaal worden 27 generaals, 13 admiraals en 12 brigadier-generaals weggestuurd. Daarmee verdwijnen de bevelhebbers van de drie bestanddelen van de Argentijnse strijdmacht.

Kirchners kabinetschef Alberto Fernández legt de ingrijpende maatregel uit als een generatiewissel. ‘Veel generaals zaten vast op hun plaats, dat belemmerde de groeikansen van een nieuwe generatie officieren.’ De uittredende legertop voelt zich gepakt door de nieuwe president, die pas zondag de eed aflegde. Generaal Heriberto Ahuel omschrijft de operatie als een ‘onthoofding’ van het leger.

Hooggeplaatste bronnen in de buurt van de president bevestigen dat er meer aan de hand is dan een generatiewissel. Het echte motief van Kirchner is de wens om een legertop te hebben waarvan het blazoen niet besmet is door geweld en repressie.

Kirchner was in de jaren zeventig een militant van de Peronistische Jeugd, een progressieve groep van de nu regerende Justicialista Partij die banden had met de rebellenbeweging van de Montoneros. Tijdens de dictatuur (1976-1983) belandde Kirchner tweemaal achter de tralies, veel van Kirchners vrienden werden het slachtoffer van wat in Argentinië ‘gedwongen verdwijningen’ heet: liquidaties door het leger.

‘Ik kom uit een generatie die werd gedecimeerd en te lijden heeft onder pijnlijke leegtes,’ zei Kirchner zondag tijdens zijn openingsrede in het Congres. De president verklaarde een professioneel leger te willen ‘dat in de eerste plaats aan de toekomst werkt en niet aan het verleden’.

Amnestiewetten

Een duidelijke boodschap aan het adres van de uittredende legerchef luitenant-generaal Ricardo Brinzoni. Die weigert verantwoording af te leggen voor zijn aandeel in ‘de slachting van Margarita Belén’ – de standrechtelijke executie van 22 politieke gevangenen in 1976 in de noordelijke provincie Chaco.

Het valt te betwijfelen of officieren die Argentijns bloed aan hun handen hebben een rustig pensioen tegemoet gaan. Het Hooggerechtshof buigt zich momenteel over de vraag of de amnestiewetten van 1987 – die de officieren vrijstellen van vervolgingen omdat ze enkel orders zouden hebben uitgevoerd – vernietigd kunnen worden.

De amnestiewetten stonden jaren als een buffer tussen de Argentijnse slachtoffers en hun beulen. In 2001 werden echter verschillende officieren toch veroordeeld. Het Hof van Beroep verklaarde de amnestiewetten toen ongrondwettelijk. Het Hooggerechtshof onderzoekt nu of dat argument steek houdt.

Estela de Carlotto, de voorzitster van de Grootmoeders van de Plaza de Mayo, toont zich erg verheugd met de eerste beleidsdaad van de president. De Grootmoeders zijn de bekendste organisatie die zich in Argentinië inzet voor de opheldering van alle verdwijningen. Tijdens de dictatuur ‘verdwenen’ tussen de 10.000 en de 30.000 mensen - linkse politici, vakbondsmensen, activisten.

Reacties