Nieuw-Zeeland komt als eerste met koolstofbelasting

06-05-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Andere landen, met name in Europa, hebben energiebelastingen voor producenten. De Nieuw-Zeelandse belasting is de eerste waarbij burgers direct moet betalen voor het terugdringen van het broeikaseffect. Voorstellen voor een Europese wet voor koolstofbelasting werd in de jaren negentig van tafel geveegd.

Vanaf april 2007 gaan de Nieuw-Zeelanders elke week 1,60 euro extra betalen voor het gebruik van elektriciteit, benzine en gas, meldde de Britse krant The Guardian donderdag. De regering verwacht dat de energieprijzen voor huishoudens met zes procent zullen stijgen. Voor bedrijven zal de energieprijs negen procent stijgen.

De heffing zal naar verwachting 200 miljoen euro per jaar opbrengen. Dit geld wordt besteed aan belastingverlichting op andere fronten. Pete Hodgson, minister van Klimaatverandering, denkt dat de belasting op termijn voordelig is voor de economie van het land.

De vervuiler betaalt

Hodgson zei tegen The Guardian dat door het probleem van klimaatverandering de kosten voor het milieu meegerekend moeten worden bij de economische keuzes die een land maakt. Anders kan een regering dit probleem volgens hem niet aanpakken.

De CO2-belastingregel is ontworpen nadat Nieuw-Zeeland het Kyoto-protocol heeft ondertekend. Dit protocol verplicht industrielanden hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2012 met gemiddeld 5,2 procent te verminderen ten opzichte van 1990. CO2, ofwel koolstofdioxide is een belangrijk broeikasgas.

Een aantal grote bedrijven, grootverbruikers van energie, wordt vrijgesteld van de belasting. De regering is bang dat deze bedrijven anders hun deuren sluiten of vertrekken naar landen die het Kyoto-protocol niet hebben getekend, zoals Australië en China. De bedrijven moeten wel zorgen dat ze hun koolstofuitstoot beperken.

Concurrentie

Price Waterhouse Coopers (PWC) waarschuwde vrijdag in het economische magazine National Business Review voor de invoering van de belasting. In een verklaring zegt het consultantskantoor dat het invoeren van de belasting direct negatieve gevolgen zal hebben voor de economie van Nieuw Zeeland. Volgens PWC kan Nieuw-Zeeland straks niet meer opboksen tegen grote economische concurrenten als China en Australië, omdat deze landen niet beperkt worden door het verdrag van Kyoto.

Introductie

Nieuw-Zeeland heeft eerder geprobeerd een groene belasting in te voeren. In 2003 stelde de regering een belasting op methaangas voor, omdat de scheten en mest van koeien en schapen verantwoordelijk waren voor meer dan de helft van de uitstoot van broeikasgassen in Nieuw-Zeeland. De belasting is uiteindelijk niet ingevoerd omdat de boeren hevig in opstand kwamen tegen de 'schetenbelasting'.

Nieuw-Zeeland haalt 29 procent van haar energie uit gas- of kolengestookte energiecentrales.

In 'National Business Review' zegt een woordvoerder van het overlegorgaan voor klimaatbeleid, waarin de grootste energieverbruikers zijn vertegenwoordigd, dat 50 procent van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de agrarische sector. 20 procent komt door de transportsector. Volgens de woordvoerder heeft de invoering van de belasting weinig effect en moet de verkeerde sector betalen.

Reacties