Nieuw kabinet moet duurzame strategie prioriteit geven

16-01-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

In 1997, vijf jaar na de VN-Conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992, spraken de VN-lidstaten af dat elk land in 2002 een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling op papier moest hebben. De strategie bestaat uit een geheel van (concrete) maatregelen om te komen tot duurzame ontwikkeling. Nederland voldeed niet aan die belofte.

Wel lag er bij de Tweede Kamer een ‘rijksoverheidsverkenning’ van de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling, precies een jaar geleden door toenmalige Milieuminister Pronk verstuurd. Die verkenning is een opsomming van wat er in Nederland gebeurt (met nota’s, plannen en initiatieven), maar een duidelijke visie op de toekomst ontbreekt.

Het demissionaire kabinet kwam het afgelopen najaar nog wel met een ‘Actieprogramma Duurzame Ontwikkeling. Maar volgens Ferd Crone van de PvdA is dat een hoop papier en weinig beleid.

De definitieve nationale strategie wordt in het voorjaar van 2003 verwacht.

‘Onthutsend’

Dat er weinig aandacht voor is geweest, mag ook worden afgeleid uit het antwoord van milieuspecialist Ton Alblas van de LPF. In het half jaar dat hij in de Tweede Kamer zit, heeft hij het begrip nog niet voorbij horen komen. Maar Alblas had überhaupt nog nooit van de Nationale Strategie gehoord.

Die inertie stoort Wijnand Duyvendak, nummer drie op de kandidatenlijst van GroenLinks. ‘Het is onthutsend hoe nonchalant er met de NSDO is omgegaan. Ook Pronk heeft niet genoeg gedaan om het op de agenda te plaatsen,’ zegt hij.

De SP merkt op dat het toch vooral een kwestie van geld is. ‘Er is veel verzonnen, maar het moet om te beginnen wel worden uitgevoerd,’ zegt SP-milieuwoordvoerder Krista van Velzen.

Alle partijen vinden dat het tijd wordt dat de beloften worden ingelost en dat de strategie ook binnen een jaar wordt uitgevoerd. Alleen van de VVD is het antwoord niet bekend. Milieuspecialist Jan Hendrik Klein Molekamp komt niet meer in de Kamer terug, en bij de liberalen is er dit moment niemand voorhanden ‘die genoeg kennis van milieuvraagstukken heeft om antwoord te geven’.

Klein Molekamp is overigens vertrokken uit onvrede over het milieubeleid van zijn partij. Klein Molekamp zegt in het opinieblad Natuur en Milieu: ‘Het milieubeleid van de VVD is niet te verdedigen.’

Max Havelaar

Uit de vraagronde blijkt ook dat een meerderheid van de Tweede-Kamerleden het vaste BTW-tarief op koffie met het Max Havelaar keurmerk wil afschaffen. Met deze maatregel worden de kleine koffieboeren in nood gesteund. ‘Een goede suggestie,’ vindt de PvdA.

Het CDA vindt een verlaging van het BTW-tarief al een goed begin. ‘Afschaffing is het uiteindelijke doel, maar dit moet gebeuren in kleine stapjes,’ meent Kathleen Ferrier, CDA-fractiewoordvoerder voor Ontwikkelingssamenwerking.

D66, LPF en de VVD verwerpen het voorstel. ‘Daarmee verleen je indirect steun en daar willen we juist vanaf, ook voor de Europese boeren. We kunnen niet aan de ene kant hard pleiten voor het afschaffen van subsidies en inkomenssteun en aan de andere kant een verkapte subsidie invoeren,’ aldus D66.

In aanloop tot de verkiezingen biedt www.kies2ministers.nl.de mogelijkheid om respectievelijk een minister voor Milieu en Ontwikkelingssamenwerking te kiezen. De standpunten van de politieke partijen rond de twee thema's staan vermeld op de website.

Reageer op dit artikel

NSDO

Reacties