Nieuw handelsakkoord tussen EU en arme landen getekend

27-06-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/doris

De komende vijf jaar steunt de EU de APC-landen met bijna dertig miljard gulden. Afgesproken is dat de handelsbarrières, die het voor veel landen onmogelijk maken producten op de Europese markt af te zetten, over uiterlijk vijftien jaar opgeheven zijn.

Het Verdrag van Cotonou vervangt het 25 jaar oude Lomé-verdrag, dat in maart afliep. Het verdrag komt net op tijd. Begin juli zouden er geen bindende afspraak meer bestaan tussen de ACP-landen en de Europese Unie. Aan het begin van deze maand zou het akkoord ondertekend worden in Suva, de hoofdstad van Fiji, maar een staatsgreep maakte dat onmogelijk.

De onderhandelingen over het verdrag waren moeizaam en duurden achttien maanden. De twistpunten waren migratie en handel.

Volgens het nieuwe akkoord kunnen de ACP-landen met de EU op vrijwillige basis afzonderlijk repatriërings- en remigratieakkoorden afsluiten voor legale en illegale vluchtelingen.

Het nieuwe verdrag bepaalt ook dat er meer controle komt op de besteding van de Europese hulp. Er zijn veel meer voorwaarden ingebouwd dan in het Lomé-verdrag. Voorwaarden zijn degelijk en transparant bestuur, respect voor mensenrechten en democratische principes. Ook nieuw is dat maatschappelijke organisaties een actieve rol spelen in de dialoog tussen de EU en de ACP-landen.

Reacties