Nieuw fonds voor duurzame energie

04-12-2008
Door: Eugène van Haaren

08_2087Bh17
Foto: Roel Burgler

Vanaf deze maand kunnen ondernemingen, niet-gouvernementele organisaties, kennisinstellingen en lagere overheden bij het Daey Ouwens Fonds terecht voor subsidie.

Het fonds, vernoemd naar professor Kees Daey Ouwens, de vorig jaar overleden voortrekker op het gebied van duurzame energie, is vooral bedoeld voor projecten die mensen in Afrika bezuiden de Sahara toegang geven tot groene energie. Voorbeelden daarvan zijn zonne- en windenergie, energie uit duurzame biomassa voor lokaal gebruik en kleinschalige waterkrachtopwekking.

Meer informatie: www.senternovem.nl/daeyouwensfonds/index.asp

Reacties