Nieuw ACP-verdrag wordt eind juni ondertekend in Benin

09-06-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

De staatsgreep die eind mei plaatsvond op de Fiji-eilanden in de Stille Oceaan blokkeerde de de feestelijke ondertekening van het nieuwe ACP-verdrag tussen de Europese Unie (EU) en de 71 ACP-landen. Het vervolgakkoord op het bestaande Lomé-Verdrag zou worden ondertekend in Suva tijdens een internationale bijeenkomst op 8 en 9 juni.

Het nieuwe verdrag moet de ACP-landen - voormalige Europese kolonies in Afrika, de Cariben en de Stille Zuidzee - handelsvoordelen en hulp opleveren. Het werd in de wandelgangen reeds het ‘Suva-verdrag’ genoemd. Die naam wordt nu hoogstwaarschijnlijk gewijzigd in het iets moeilijker uitspreekbare Cotonou-verdrag.

Volgens Guggi Larwea, beleidsadviseur bij de koepelorganisatie Europstep in Brussel, was Benin het enige ACP-land dat reageerde op het verzoek om nog voor juli een vervangende conferentie te kunnen organiseren.

Volgens Larwea is de datum van belang omdat het Lomé-verdrag al sinds maart niet meer van kracht is. Tussen maart en juli gelden enkele voorlopige afspraken, maar daarna is er geen enkele bindende afspraak meer tussen Europa en de ACP-landen van kracht.

Illegale migranten
De onderhandelingen over het nieuwe verdrag waren moeizaam en duurde achttien maanden. Begin februari werd dan een akkoord bereikt dat twintig jaar van kracht zal zijn. De moeilijkste punten gingen over migratie en handel.

Wat betreft migratie waren de ACP-landen het oneens met een Europees voorstel. Dat hield in dat de ACP-landen afzonderlijk repatriërings- en remigratieakkoorden met de EU moesten afsluiten voor illegale en legale vluchtelingen. Uiteindelijk werd overeengekomen dat dergelijke overeenkomsten tussen afzonderlijke landen en de EU over het terugsturen van illegale migranten, er alleen op vrijwillige basis kunnen komen.

Wel bepaalt het nieuwe verdrag dat er meer controle komt op de besteding van de Europese hulp en zijn er veel meer voorwaarden ingebouwd. Voorwaarden zijn degelijk en transparant bestuur, respect voor mensenrechten en democratische principes. Ook nieuw is dat niet-gouvernementele organisaties een actieve rol spelen in de dialoog tussen EU en ACP.

Poul Nielson, Europees commissaris voor ontwikkelingssamenwerking was erg verguld met het akkoord. Hij omschreef het als volgt: ‘Dit akkoord is een opmerkelijke, vernieuwend resultaat, dat tegemoet komt aan de uitdagingen van de globalisering door een samenhangende, geïntegreerde aanpak van ontwikkelingsvraagstukken, armoedebestrijding, handel en politieke dialoog.’

meer lezen over ACP-verdrag

Reacties