Ngo’s vrezen uitsluiting volgende WTO-bijeenkomst

30-01-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

‘Verbijsterend’ vindt Wijnand Duyvendak, directeur van Milieudefensie de keuze voor Qatar als gastland. Milieudefensie verwijst naar recente rapportages van Human Rights Watch en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken waarin de slechte reputatie inzake mensenrechten wordt beschreven. Democratische rechten als de vrijheid van meningsuiting, organisatie en vergadering worden er aan banden gelegd.

De laatste WTO-conferentie, eind 1999 in Seattle, liep uit op een debacle en veroorzaakte een storm van protest. Tienduizenden demonstranten blokkeerden het centrum, en er ontstonden rellen. Met name ontwikkelingslanden verweten de Wereldhandelsorganisatie dat hun stem in de besluitvorming onvoldoende gehoord werd.

Volgens Milieudefensie werd toen geconcludeerd dat er ‘een kloof is tussen de WTO en de bevolking van de deelnemende landen. De WTO en de lidstaten hebben toen nadrukkelijk gezegd dat de besluitvorming in de WTO transparanter zou worden.’

‘Wil de WTO meer draagvlak, dan zal zij alle ramen en deuren open moeten zetten,’ aldus Wijnand Duyvendak, directeur van Milieudefensie. ‘Door in Qatar te vergaderen wordt de deur juist weer dichtgesmeten.’ Zowel Human Rights Watch als andere ngo’s stellen dat Qatar als gastland de WTO goed uitkomt omdat elke vorm van protest onderdrukt zal worden.

Volgens de ngo’s heeft Qatar al aangekondigd slechts accommodatie te bieden voor 400 tot 500 vertegenwoordigers van ngo’s, al vallen daar ook de lobbyisten van bedrijven onder. ‘In Seattle waren er 1500 ngo-vertegenwoordigers aanwezig,’ aldus Duyvendak.

Een woordvoerder van Economische zaken stelt dat de Europese Unie en dus ook Nederland al blij is dat er überhaupt gepraat wordt binnen de WTO: ‘Daarnaast zijn de ngo’s wel een beetje laat met hun protest. Al aan het einde van de WTO-conferentie in Seattle, in 1999, was bekend dat Qatar zich als enige land had aangeboden om de volgende top te organiseren. Ik denk overigens dat de WTO, net als de Nederlandse regering, echt wel de dialoog met de ngo’s in stand zal houden. ’

Site van de Wereldhandelsorganisatie WTO

Reacties