Ngo's gaan corruptie in watermanagement bestrijden

23-08-2006
Door: Thalif Deen
Bron: IPS

Kwartje corruptie

Het nieuwe netwerk, dat gisteren (22 augustus) gelanceerd werd tijdens de Wereldwaterweek in de Zweedse hoofdstad Stockholm, wil onethisch gedrag bestrijden door goed bestuur en transparantie in de watersector te bevorderen.

 

"De investeringen in de watersector nemen steeds verder toe en we hebben tegelijkertijd aanwijzingen dat 25 tot 30 procent van de overheidsbudgetten die bestemd zijn voor waterbeheer, verloren gaat door corruptie en mismanagement", zegt Hakan Tropp, interim-voorzitter van het WIN. Vijfentwintig tot 30 procent is een gemiddelde, zegt hij, in sommige landen ligt het aandeel nog hoger.

 

De zes organisaties achter het WIN zijn het Stockholm International Water Institute, Transparancy International, Swedish Water House, het International Water and Sanitation Centre, het Water and Sanitation Programme Africa en Aquafed.

 

Het netwerk wil problemen opsporen, oplossingen voorstellen, het bestuur versterken en de voortgang controleren. Het netwerk gaat samenwerken met maatschappelijke organisaties, de publieke en private sector, de media en overheden.


Afrika en India

Tropp wees erop dat de laatste tijd diverse onderzoeken zijn gedaan naar watermanagement in Afrika en grote steden in India. Daaruit bleek dat vaak een slechte relatie bestond tussen consumenten en dienstverleners. In sommige gevallen moesten armen ambtenaren omkopen om aangesloten te worden op waterleidingen of waterreservoirs. Ook op andere niveaus was sprake van corrupte praktijken, zoals bij verstrekken van contracten en ontwikkeling van infrastructuur.

 

De corrupte praktijken leiden er volgens het WIN niet alleen toe dat arme dorpen minder irrigatiewater krijgen, maar ze beïnvloeden ook besluiten over locaties waar servicepunten, waterleidingen en waterzuiveringsinstallaties worden aangelegd. Daarnaast worden meterstanden vervalst, dure installaties gebouwd die niet aan de eisen voldoen en banen en promoties 'gekocht'.

 

Bij de corrupte praktijken zijn volgens het dinsdag gepresenteerde onderzoek 'Tackling Corruption in the Water and Sanitation Sector in Africa', donorvertegenwoordigers, particuliere bedrijven, multinationals, bouwbedrijven, consultancy-bureaus, toeleveranciers, bemiddelaars, consumenten, politici en ambtenaren op alle niveaus betrokken.

 

In Afrika bezuiden de Sahara is jaarlijks 5,2 miljard euro nodig om de VN-Millenniumdoelstellingen om de armoede voor 2015 te halveren, te halen. Een lek van 30 procent zou betekenen dat de komende tien jaar meer dan 16 miljard dollar verdwijnt in de zakken van corrupte betrokkenen.

Reacties