‘Neem sinks op in verdrag, maar onder voorwaarden’

22-11-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

De Amerikanen zetten zwaar in op sinks (bossen en landbouwareaal). Het is een goedkope manier om de CO2-uitstoot te verminderen. Als de VS gelijk krijgen, vreest Face dat dat zal resulteren in de aanleg van grote bomenplantages in de VS en ontwikkelingslanden.

Sjaak de Ligt van Face ziet daar twee problemen bij. De biodiversiteit wordt bedreigd: er zullen grote hoeveelheden snel groeiende eucalyptusbomen in ontwikkelingslanden worden aangeplant. Bovendien heeft de aanleg van die bomen niets te maken met de lokale ontwikkelings- en milieuproblematiek in een land.

Toch is de aanplant van bomen belangrijk, weet Face. ‘Ontbossing draagt voor 20 procent bij aan de toename van CO2. Dan is er ook een bijdrage van bossen nodig om de CO2 weer op te nemen,’ zegt De Ligt. ‘In het Kyoto-protocol staat ook dat bossen een rol moeten spelen.’

Onder de voorwaarden dat de biodiversiteit blijft behouden en de aanplant aansluit bij de lokale ontwikkeling moeten volgens Face sinks wel opgenomen worden in het klimaatverdrag. ‘Laat bossen bijvoorbeeld voor 20 procent meetellen. Het zou raar ook zijn om nu in Uganda te zeggen, stop maar met die aanplant, want we komen er in Den Haag niet uit.’

Face plantte zelf in Tsjechië in acht jaar bossen met een totale oppervlakte van 50.000 hectare. Dat is een gebied zo groot als de Veluwe. Destijds was de helft van de bossen van het Reuzengebergte en het Boheemse Woud dood of zwaar beschadigd door de zure regen. Dat project heeft de Tsjechische regering nu beloond met een milieu-onderscheiding.

Tot einde 1999 hadden de herstelde bossen 300.000 ton CO2 uit de atmosfeer gehaald. De resultaten van deze proefprojecten worden gebruikt bij vaststelling van criteria waaraan bosprojecten moeten voldoen om mee te tellen voor het Klimaatverdrag.

De lidstaten van Europese Unie, die met de VS botsen over de rol van sinks, zijn volgens De Ligt positief over de bosprojecten van Face. In die richting kan ook het compromis worden gezocht. ‘Er zit wel rek in de onderhandelingen,’ meent De Ligt. ‘Maar of ze er voor vrijdag uitkomen is de vraag. Het onderwerp zal wel een jaar worden doorgeschoven, naar de volgende klimaatconferentie.’

De stichting Face (jaarbudget 12 miljoen gulden) wordt tot dit jaar gefinanceerd door de elektriciteit producerende bedrijven in Nederland. Met ingang van het komende jaar komt het geld van andere bedrijven die belang hebben bij deze vorm van ontwikkeling.

Face website. Je kunt er ook je eigen CO2-verbruik meten.
Hoe werkt CO2-opname door bomen precies?

Reacties