Nederlandse regering moet mensenrechten-activisten meer bescherming bieden

02-12-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: Hivos en Amnesty International Nederland

Aanleiding voor de gezamenlijke lobby was een onderzoek naar de ervaringen van mensenrechtenorganisaties in Afrika, Azië en Latijns Amerika met de bescherming van mensenrechtenactivisten. “Er werden veel voorbeelden gegeven van positieve interventies door Nederlandse Ambassades”, meldt Amnesty International medewerker Paul Helsloot. “Het blijkt echter dat die bescherming nog teveel afhangt van de welwillendheid van individuen en te weinig besloten ligt in beleid.” Amnesty en Hivos dringen dan ook aan op de ontwikkeling van een transparant beleid door de Nederlandse overheid voor de bescherming van mensenrechtenactivisten in de ruime zin van het woord (dus bijvoorbeeld ook journalisten en vakbondsleiders). Daarnaast benadrukken beide organisaties het belang van duidelijke richtlijnen voor ambassades wanneer welke actie genomen kan worden. Aanleiding voor de gezamenlijke lobby was een onderzoek naar de ervaringen van mensenrechtenorganisaties in Afrika, Azië en Latijns Amerika met de bescherming van mensenrechtenactivisten. “Er werden veel voorbeelden gegeven van positieve interventies door Nederlandse Ambassades”, meldt Amnesty International medewerker Paul Helsloot. “Het blijkt echter dat die bescherming nog teveel afhangt van de welwillendheid van individuen en te weinig besloten ligt in beleid.” Amnesty en Hivos dringen dan ook aan op de ontwikkeling van een transparant beleid door de Nederlandse overheid voor de bescherming van mensenrechtenactivisten in de ruime zin van het woord (dus bijvoorbeeld ook journalisten en vakbondsleiders). Daarnaast benadrukken beide organisaties het belang van duidelijke richtlijnen voor ambassades wanneer welke actie genomen kan worden. Voorts zien Amnesty en Hivos een belangrijke taak weggelegd voor de Nederlandse overheid in het verband van internationale organisaties zoals de VN, de OVSE en de EU. Zo kan Nederland mechanismen voor de bescherming van mensenrechtenactivisten te versterken en te verbeteren. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat de aandacht voor de mensenrechtenactivisten zich niet mag beperken tot de concentratielanden van het Nederlandse Ontwikkelingsbeleid. “In de afgelopen jaren heeft het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking zijn hulp meer gericht op een beperkt aantal landen dat relatief goed bestuurd wordt”, licht Chris Collier, hoofd sectie Mensenrechten bij Hivos, toe. “Het zijn echter in veel gevallen de zogenaamde niet-concentratielanden waar mensenrechtenactivisten het meeste behoefte aan bescherming hebben. Ook daar moeten ambassades alert zijn op de acties die zij kunnen ondernemen om bescherming te bieden aan mensenrechtenactivisten.“ De lobby van Amnesty en Hivos zal met interesse worden gevolgd door het bureau van de speciale gezant van secretaris-generaal van de VN voor mensenrechtenactivisten. Bovendien zegde Hina Jilani toe de lobby van Hivos en Amnesty International Nederland waar mogelijk te ondersteunen. "Regeringen over de hele wereld gebruiken nieuwe anti-terrorismewetten om mensen met een afwijkende mening te criminaliseren en mensenrechtengroepen te beperken in hun werkzaamheden”, stelde Hina Jilani in een rapport over de huidige mensenrechtensituatie. “Juist nu is het heel belangrijk dat mensen die het opnemen voor de mensenrechten zich beschermd weten en het gevoel hebben dat de internationale gemeenschap achter hen staat.”

Voorts zien Amnesty en Hivos een belangrijke taak weggelegd voor de Nederlandse overheid in het verband van internationale organisaties zoals de VN, de OVSE en de EU. Zo kan Nederland mechanismen voor de bescherming van mensenrechtenactivisten te versterken en te verbeteren. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat de aandacht voor de mensenrechtenactivisten zich niet mag beperken tot de concentratielanden van het Nederlandse Ontwikkelingsbeleid. “In de afgelopen jaren heeft het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking zijn hulp meer gericht op een beperkt aantal landen dat relatief goed bestuurd wordt”, licht Chris Collier, hoofd sectie Mensenrechten bij Hivos, toe. “Het zijn echter in veel gevallen de zogenaamde niet-concentratielanden waar mensenrechtenactivisten het meeste behoefte aan bescherming hebben. Ook daar moeten ambassades alert zijn op de acties die zij kunnen ondernemen om bescherming te bieden aan mensenrechtenactivisten.“ De lobby van Amnesty en Hivos zal met interesse worden gevolgd door het bureau van de speciale gezant van secretaris-generaal van de VN voor mensenrechtenactivisten. Bovendien zegde Hina Jilani toe de lobby van Hivos en Amnesty International Nederland waar mogelijk te ondersteunen. "Regeringen over de hele wereld gebruiken nieuwe anti-terrorismewetten om mensen met een afwijkende mening te criminaliseren en mensenrechtengroepen te beperken in hun werkzaamheden”, stelde Hina Jilani in een rapport over de huidige mensenrechtensituatie. “Juist nu is het heel belangrijk dat mensen die het opnemen voor de mensenrechten zich beschermd weten en het gevoel hebben dat de internationale gemeenschap achter hen staat.”

Reacties