Nederlandse politieke zuinigheid in Liberia

24-02-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Liberia Kamp defensie op bezoek 216Hoewel er niet veel te doen was ('tot echte gevechten is het niet gekomen,' zegt Defensie), verrichtte de bemanning goed werk. Behalve de medische handelingen gingen de mariniers af en toe aan wal om geschenken af te geven op een basisschool, een kinderziekenhuis en een buurtziekenhuis: een verlostafel, wat zelfgemaakt meubilair en een dubbele schommel. De bemanning zamelde tijdens de reis nog zo'n € 11.400 in, waarvan bijna 3.000 van familie en kennissen van de bemanning in Nederland. Die laatsten stuurden ook nog eens meer dan honderd dozen met spel- en lesmateriaal.

De school heeft uit dankbaarheid een gebouw de naam 'HNLMS Rotterdam' gegeven. In een van de lokalen is 2,5 meter breed silhouet van de Rotterdam in VN-kleuren opgehangen.

Die gulheid staat in schril contrast met de snelheid waarmee het schip naar Den Helder is teruggekeerd. Secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, Ruud Lubbers, hadden Den Haag gevraagd om een maand langer te blijven omdat de medische capaciteit aan land nog niet op orde was. Een Jordanees veldhospitaal aan land staat er wel, maar is nog niet volledig operationeel. Het kabinet besloot dat het wel welletjes was.

Liberia peacekeeping wapeninspectieHet ministerie van Defensie noemt als reden voor direct vertrek dat de contracten afliepen van de chirurgen, die waren ingehuurd van Nederlandse ziekenhuizen. Met die ziekenhuizen waren van te voren afspraken gemaakt over het verblijf van die chirurgen voor de kust van Liberia: 90 dagen. Na het verzoek van Annan was het te kort tijd om nieuwe mensen te contracteren en daarna in te vliegen, aldus Defensie.

Dat praktisch problemen worden aangevoerd voor wat uiteindelijk een politieke beslissing is, kenmerkt de Nederlandse politieke zuinigheid. Liberia herstelt van de chaos en een VN-macht kan letterlijk verschil uitmaken tussen leven en dood - zoals nu in de praktijk blijkt.

Maar voor Nederland had het land dat we nu kennen van de gedrogeerde kinderen al vóór de missie nauwelijks prioriteit. De Tweede Kamer vond de opdracht aan land te gevaarlijk en aan de voorwaarde van de aanwezigheid van een sterke natie (de Verenigde Staten, Groot-Brittannië) werd niet voldaan.

En dus lieten de Nederlandse jongens en meiden zich niet aan land zien - behalve dan om af en toe te overleggen met een Iers bataljon en de giften af te dragen aan school en ziekenhuizen. De de situatie verbetert dankzij een 15.000 man sterke troepenmacht van voornamelijk West-Afrikaanse en Bengaalse soldaten en onder leiding van een Keniaanse luitenant-generaal.

Liberia ligt in West-Afrika en dat is geen regio waar Nederland veel mee heeft. Net zomin als Irak.... zou je zeggen. Maar daar gelden andere geo-politieke wetten en staat vriendschap met de Verenigde Staten op het spel. Zou het Nederlandse kabinet soldaten uit Irak durven terugtrekken omdat de contracten van enkele specialisten aflopen?

VN-missie in Liberia (Unmil)

Feiten over Unmil

Pagina's over VN-missie in Liberia

Ministerie van Defensie

Nederlandse pagina's voor Unmil

Reacties