Nederlandse Irakezen voor ingrijpen, tegen demonstratie

10-03-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/OneWorld

Volgens de Iraakse televisie hadden op 15 februari al de miljoenen mensen in de hele wereld voor Saddam gedemonstreerd. Hussein gebruikte de demonstranten niet om de oorlog van Amerika tegen Irak te voorkomen, maar om zijn eigen oorlog tegen het Iraakse volk te kunnen voortzetten, aldus A. Al Taher, lid van het Iraakse Nationaal Congres.

Op één communiste na keerden alle Irakezen die zaterdag in Amsterdam aan het woord kwamen op een solidariteitsbijeenkomst met het Iraakse volk, zich tegen de demonstratie. ‘Als de demonstratie zich niet helder tegen Saddam Hussein uitspreekt, dan misbruikt Saddam dat,’ zei Faisal Nasser van het Iraaks Platform.

Het was voor het eerst dat vertegenwoordigers van de verschillende Iraakse oppositiegroepen in Nederland met elkaar en met Nederlandse organisaties in debat waren.

’Het is voor jullie nog niet de tijd om bevrijd te worden’

De bijeenkomst was georganiseerd door het IKV en de humanistische ontwikkelingsorganisatie Hivos. Saskia Couwenberg van het Platform tegen de Nieuwe Oorlog meldde dat er bij de volgende demonstratie het anti-Saddam-standpunt duidelijker naar voren zal komen.

Zij had geen antwoord op de opmerking van IKV-secretaris Mient Jan Faber dat, als je geen alternatief voor militair geweld hebt om Saddam Hussein te verdrijven, je beter niet kunt demonstreren.

‘Als je tegen oorlog bent, zeg je dan niet tegelijkertijd tegen het Iraakse volk: het is voor jullie nog niet de tijd om bevrijd te worden van de dictatuur,’ vroeg Faber zich af.

Nachtmerrie

CDA'er Theo Brinkel zegde toe dat hij bij de CDA-fractie een voorstel van Faber zal indienen om de Europese politiek in contact te brengen met de Iraakse oppositie. Ook zal hij bij de fractie aandacht vragen voor de ‘nachtmerrie' van de Koerden dat Turkije een militaire actie tegen Irak zal misbruiken voor verovering van het grondgebied van de Koerden in Noord-Irak.

Nasser vroeg de politieke partijen geen enkel onderdeel van Saddam's regime meer te erkennen als vertegenwoordiger van het Iraakse volk en over te gaan tot erkenning van de Iraakse oppositie.

Alla Hussein van de Iraakse mensenrechtenorganisatie Omri vatte de gevolgen van de Iraakse bevolking als volgt samen: ‘De mensen zijn bang voor de oorlog. Maar de mensen zijn nog veel banger voor het voortbestaan van de huidige dictatuur.’ Saddam zal nooit vrijwillig aftreden. Verandering van het regime kan niet zonder geweld, was zijn conclusie.

Het is een gevoel dat leeft onder grotere groepen Irakezen.


Zie ook discussieforum over Irak


Saskia Kouwenberg reageert:

"Het bericht 'Nederlandse Irakezen voor ingrijpen, tegen demonstratie' (op de voorpagina van de website One World op 9 maart) bevat zeer storende fouten. Op de eerste plaats maakt Feisal Nasser van het 'Iraaks Platform' deel uit van het 'Platform tegen de Nieuwe Oorlog' en was hij nota bene een van de sprekers op de demonstratie van 15 februari tegen een militaire aanval op Irak. Het is dus pertinent onjuist te suggereren dat dhr. Nasser of het Iraaks Platform zich 'tegen de demonstratie' keren; zij zullen wederom op 22 maart meedoen.

Verder had ik naar mijn mening wel degelijk een antwoord op de stelling van Mient-Jan Faber dat er niet gedemonstreerd mag worden tenzij je een antwoord weet hoe Saddam te verwijderen. Ik heb duidelijk gesteld dat wij proberen een onmiddellijk gevaar te keren en dat de beste wijze om solidariteit te tonen met de Irakese bevolking is door de oorlog te stoppen. Wij menen dat de humanitaire en de vele andere gevolgen rampzalig zullen zijn. Hier zijn de Irakezen met wie wij samenwerken het mee eens.

Wij menen dat er juist nu, nu de internationale gemeenschap alle ogen heeft gericht op Irak, het het beste moment is om van de internationale gemeenschap te eisen om met niet-gewelddadige middelen een verandering in Irak te bewerkstelligen. Er liggen vele suggesties op tafel en ik heb inderdaad toegevoegd geen wondermiddelen te hebben.

Verder heb ik erop gewezen dat een militaire aanval zoals nu voorbereid door de VS ook enorme gevolgen heeft buiten Irak! Dat lijkt Mient Jan Faber te vergeten. Hij was begrijpelijkerwijs de held van de avond, niet verbazend gezien het uitnodigingsbeleid. Ik sloot af met te stellen de hoop te hebben dat we ongelijk hebben: dat als de oorlog toch doorgaat dat die weinig slachtoffers zal vergen, dat de Irakezen zich en masse 'overgeven', en staan te juichen aan de kant van de straat bij de komst van de Amerikanen, dat de VS een democratie zal helpen vestigen en dat de internationale gemeenschap effectief zal meehelpen bij de opbouw.

Ik hoop het, ik geloof het niet.

Saskia Kouwenberg Interim coordinator XminY Solidariteitsfronds Lid Platform tegen de Nieuwe Oorlog Jacob van Lennepkade 44 hs 1053 ML Amsterdam 06 25 220 775 saskia@sos-maluku.org

IKV
Debat op IKV website met Irakezen in Irak
Debat op IKV website met Irakezen in Irak
Debat op IKV website met Irakezen in Irak

Reacties