Nederlands Sociaal Forum dit najaar opgericht

01-03-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Die twee coalities, Keer het Tij en De Nieuwe Dialoog, komen in april naar buiten met een voorstel voor de oprichting van zo’n Forum. Als de Nederlandse andersglobalisten het over dat plan eens kunnen worden, volgt in november, tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van 2004, de lancering van het Nederlands Sociaal Forum (NSF).

Naar voorbeeld van het Wereld Sociaal Forum en het Europees Sociaal Forum, moet ook de Nederlandse versie een open bijeenkomst worden waar andersglobalisten met elkaar in discussie gaan over een betere wereld. Doel is met name de onderlinge samenwerking van al die clubs en individuen in eigen land te versterken. Dat zal – volgens het voorstel – gebeuren rondom zes grote thema’s, zoals oorlog en vrede, en armoede en milieu.

Het Sociaal Forum zal zich zowel bezighouden met de internationale handelspolitiek en armoedebestrijding als met de bezuinigingen in de zorg en de asielpolitiek in Nederland. ‘De andere wereld is mogelijk,’ is de slogan het het Wereld Sociaal Forum. ‘Maar hoe pakken we dat aan?’ zou er bij de Nederlandse beweging van andersglobalisten aan vastgeplakt kunnen worden.

Keer het Tij is een platform van zo’n 375 actiegroepen en organisaties. Zij organiseert onder meer op 10 april een landelijke demonstratie tegen het vluchtelingenbeleid van het kabinet-Balkenende. De Nieuwe Dialoog is een recent inititief van 20 organisaties, waaronder Novib, Humanitas en de FNV, onder het motto: ‘Het kan anders in 2004’.

Keer het Tij
De Nieuwe Dialoog

Reacties