Nederlanders voor interventiemacht Midden-Oosten

24-04-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: Novib, 23 april 2002

Den Haag, 23 april 2002

Van de Nederlandse bevolking vindt 71% dat een vredesmacht van de VN of de EU de Palestijnen en Israël uit elkaar moet houden. 21% is hier tegen, terwijl 9% geen mening heeft. Dat blijkt uit een Nipo-enquete die afgelopen week in opdracht van United Civilans for Peace (UCP) is gehouden. Vooral PvdA-ers (83%) maar ook stemmers op de VVD (66%) en de aanhang van Christen Unie/SGP (52%) steunen het idee van een vredesmacht. Daarmee wordt het recente voorstel van secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, ruimschoots onderschreven.

Uit de enquete door het Nipo blijkt voorts dat de helft van de Nederlandse bevolking (49%) voelt voor economische maatregelen tegen Israël door de EU, de belangrijkste handelspartner van dat land. Ruim een derde (37%) daarentegen voelt niets voor dergelijke strafmaatregelen.

De gegevens van het Nipo wijzen uit dat de Nederlander niet meer om het conflict tussen Palestijnen en Israël heen kan. De media besteden er ruimschoots aandacht aan en 82% van de Nederlanders geeft dan ook aan ‘bijna altijd’ of ‘vaak’ nieuws over het conflict te volgen. Wat de schuldvraag betreft, is een meerderheid (56%) van mening dat beide partijen in gelijke mate verantwoordelijkheid ervoor dragen. Volgens 19% is Israël de grootste boosdoener, terwijl 16% meent dat de Palestijnen de hoofdschuldigen zijn. Slechts 9% van de bevolking kan of wil de schuldvraag niet beantwoorden.

De sympathie voor een van beide partijen in het conflict laat een duidelijk verschil zien naar politieke achtergrond. Kiezers van SGP/ChristenUnie, CDA en VVD staan sympathieker tegenover Israël, terwijl de aanhang van SP, Groen Links, PvdA en D66 meer sympathie heeft voor de Palestijnen. De mensen die aangeven op Lijst Pim Fortuyn te gaan stemmen, zijn het meest verdeeld.

Het initiatief van UCP, een samenwerkingsverband van Cordaid, ICCO, IKV, Kerkinactie, Novib en Pax Christi om burgerwaarnemers naar het Midden-Oosten te sturen wordt door 73% van de bevolking gewaardeerd. De UCP-organisaties zelf zien in de uitkomsten van de enquete voldoende grond voor een brede discussie, zowel in politiek Den Haag als in de samenleving als geheel, over de mogelijkheden en eventuele wenselijkheid van internationale bemoeienis met het uit de hand gelopen conflict in het Midden-Oosten.

Reacties