Nederlanders onverschillig over stijgende temperaturen

07-10-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

TNS NIPO vroeg namens het WNF 1054 Nederlanders naar hun mening over klimaatverandering. Bijna driekwart van de ondervraagden is van mening dat de temperatuur op aarde stijgt door toedoen van de mens. Tweederde verwacht ook extremer weer in de toekomst. Maar een minderheid ziet in deze wetenschap voldoende aanleiding om het klimaatprobleem daadkrachtiger aan te pakken dan nu door onder meer de Nederlandse overheid gebeurt.

De uitkomsten van dit opinieonderzoek verontrusten het Wereld Natuur Fonds. Slechts drie van de tien Nederlanders maakt zich ongerust over het klimaat in ons land. ‘De ernst van het klimaat-probleem wordt door het Nederlandse publiek onderschat’, concludeert Sible Schöne, hoofd klimaatprogramma van het Wereld Natuur Fonds.

Weerextremen

Volgens WNF laten alle klimaatmodellen en grafieken zien dat de weerextremen zoals droogte en zeer zware regenval in de laatste decennia zijn toegenomen. Klimaatdeskundigen zijn het er wereldwijd in meerderheid over eens dat dit het gevolg is van de snel stijgende temperatuur op aarde.

Het WNF constateert echter dat Nederlandse klimaat- en weerdeskundigen geregeld publiekelijk ontkennen dat afzonderlijke weerextremen te maken hebben met de snelle klimaatverandering. Deze opstelling zou ertoe leiden dat het Nederlandse publiek de indruk houdt dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen.

Volgens het WNF wordt de publieke discussie teveel gedomineerd door de nimmer volledig te beantwoorden vraag over de precieze omvang en gevolgen van klimaatverandering en de onzekerheid daarover. Als het aan de natuurbeschermingsorganisatie ligt, zou die discussie meer moeten gaan over de risico's van het snel veranderende klimaat, en wat we er nu aan kunnen doen om die risico's in te perken.

Wereld Natuur Fonds

Reacties