Nederlanders boos over schulden arme landen

26-02-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: Wemos

Stichting Wemos, die een achterban in de Nederlandse zorg heeft, is zeer tevreden over het aantal steunbetuigingen dat de campagne heeft opgeleverd. Nu de politiek nog, is het standpunt van directeur Nina Tellegen: 'Rijke landen ontvangen elk jaar meer geld aan rente en aflossing dan ze geven aan ontwikkelingshulp. Dat is een schande. Arme landen hebben dat geld hard nodig voor gezondheidszorg en onderwijs.'

Estafette
Het Olympisch Stadion vormde een gepast decor voor de internationale verbroedering die werd gesymboliseerd met een estafetteloop. De Nederlandse Estafetteploeg, sportploeg van het jaar 2003, nam het daarin op tegen de Amsterdamse atletiekvereniging Continental Sport van oud-sprintkampioen Sammy Monsels. Bij elk estafettestokje dat werd overgedragen, steeg bij wijze van schuldverlichting een grote ballon met euroteken de lucht in. Na de estafette overhandigde Wemos bijna 10.000 handtekeningen aan Jubilee Nederland, de coalitie van ruim 100 maatschappelijke organisaties, die de schuldverlichtingscampagne in 2004 voortzet.

Urgentie niet gevoeld
In een debat na afloop discussieerden verschillende sprekers over het nut en de noodzaak van een nieuwe schuldenaflossingsronde die de Wereldbank en het IMF (Internationaal Monetair Fonds) volgens Jubilee Nederland moeten initiëren. Novib-directeur Sylvia Borren: 'Rijke landen hebben schuldverlichting en armoedebestrijding beloofd. Maar de realiteit is anders. Er gebeurt te weinig en te langzaam. De urgentie wordt niet gevoeld. De politiek moet tot daden komen.'

Jubilee Award
Tijdens de manifestatie werd ook de jaarlijkse Jubilee Award uitgereikt aan Ababu Namwamba, mensenrechtenadvocaat uit Kenia. Hij ontving de onderscheiding voor zijn succesvolle campagne 'Cancel the Debts of the Child' om internationale schulden van Kenia kwijt te schelden. In zijn dankwoord benadrukte hij dat een toekomst zonder armoede mogelijk is. 'Ik wil niet dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen opnieuw naar Nederland moeten komen voor schuldverlichting.'
Steun blijft welkom
'U heeft nog geld van haar te goed. Maar het is niet haar schuld.' Met die slogan heeft Wemos de afgelopen maanden campagne gevoerd voor de kwijtschelding van schulden van ontwikkelingslanden. De Wemos-campagne is officieel afgesloten maar steun blijft welkom. Wie de schuldverlichting voor arme landen wil steunen, kan zijn handtekening vanaf nu plaatsen op www.jubileenederland.nl.
Over Wemos
Optimale gezondheid is een universeel mensenrecht. Vanuit deze gedachte werkt Wemos al sinds 1981 aan haar doelstelling: het verbeteren van de gezondheid van mannen en vrouwen in ontwikkelingslanden door het beïnvloeden van internationaal beleid.
Meer informatie over Wemos vindt u op www.wemos.nl.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over de slotmanifestatie of een interview met Ababu Namwamba van CADEC of Ellen Verheul van Wemos kunt u contact opnemen met Vincent Kramer van Wemos, telefoon 020 435 2050, e-mail vincent.kramer@wemos.nl

Wemos
Jubilee Nederland

Reacties