‘Nederland moet niet meedoen aan vredesmacht Irak’

19-06-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: Cordaid/Pax Chirsti

Pax Christi en Cordaid zijn tegen Nederlandse deelname aan de stabilisatiemacht in Irak. Deelname aan de vredesmacht in Congo in het Grote Merengebied verdient prioriteit boven deelname aan de stabilisatiemacht in Irak. Pax Christi en Cordaid schrijven dit in een brief aan de Tweede-Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Vandaag (donderdag) houdt de Kamercommissie een hoorzitting met deskundigen over wel of niet uitzenden van Nederlandse militairen naar Irak.

Stabilisatiemacht Deelnemen aan de stabilisatiemacht toont aan dat de Nederlandse regering geen conclusies verbindt aan het feit dat zij op onjuiste gronden politieke steun heeft verleend aan de aanval op Irak, aldus Pax Christi en Cordaid. Er zijn gegronde aanwijzingen dat de bewijzen voor Irakees bezit van massavernietigingswapens willens en wetens zijn gemanipuleerd. Afwachtende de uitkomsten van de onderzoeken van het Amerikaanse Congres en het Britse Lagerhuis naar de juistheid van deze aantijgingen, moet Nederland terughoudend zijn met steun aan de stabilisatiemacht. Als pleitbezorger van versterking van het internationaal recht en van mensenrechten als integraal onderdeel daarvan, kan Nederland het zich niet permitteren deel te nemen aan de stabilisatiemacht. Daaraan deelnemen is militaire steun geven aan een situatie die voortkomt uit een niet door de Verenigde Natie gemandateerde militaire actie. Ondanks resolutie 1483 van de Veiligheidsraad, die de stabilisatiemacht in Irak mandateert, wordt zo indirect een oorlog gelegitimeerd die de internationale rechtsorde ernstig heeft beschadigd. Mensenrechtenschendingen In de Democratische Republiek Congo zijn, ook buiten Bunia, dagelijks vele mensen op de vlucht voor grove mensenrechtenschendingen. Pax Christi en Cordaid verwelkomen dan ook de interim multinationale interventiemacht (IEMF) en pleiten voor Nederlandse deelname dááraan. Vrede en stabiliteit in Afrika als onderdeel van de regionale benadering staan hoog op de prioriteitenlijst die de minister voor Ontwikkelingssamenwerking dinsdag 17 juni naar de Kamer stuurde. Vredesoperaties horen aan te sluiten bij het buitenlands beleid van de regering. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet geeft aan dat de Nederlandse regering van plan is bij de OESO te pleiten om een groter deel van de kosten van vredesoperaties in ontwikkelingslanden te kunnen financieren uit gelden voor ontwikkelingshulp. Ook gezien deze initiatieven ligt het voor de hand een Nederlandse bijdrage te leveren aan de veiligheidssituatie in Congo. Meer informatie? Arjan Brak (Cordaid) tel. 070 3136 635 / 06 4710 0190 of Micha Hollestelle (Pax Christi) tel. 030 2428 487 / 06 4155 5014

Reacties