‘Nederland moet betrokkenheid bedrijven bij oorlog in Congo onderzoeken’

31-10-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

‘Via instrumenten van sturing, straffen en belonen, kan de Nederlandse overheid maatschappelijk verantwoord ondernemen in conflictgebieden stimuleren’, stelt Micha Hollestelle van Pax Christi. ‘De Nederlandse overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen, kwaadwillende bedrijven aanpakken en de goede bedrijven faciliteren.’

Een rapport over de illegale exploitatie van grondstoffen van het VN Expert Panel kwam deze week ter sprake tijdens de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Delen van het rapport zijn niet openbaar gemaakt onder druk van bedrijfsleven en overheden, zoals de Belgische regering. In die delen zouden betrokken bedrijven met naam en toenaam worden genoemd.

Mobieltjes

Onder de bedrijven die in conflictgebieden handel voeren of hebben gevoerd, zou ook het Nederlandse bedrijf Chemie Pharmacie Holland (CPH) zich bevinden. Dit bedrijf handelt in coltan dat in de Democratische Republiek Congo (DRC) gedolven wordt. Coltan is een metaal dat wordt gebruikt in onder meer aardgaspijpleidingen en electronica, zoals mobieltjes. Een deel van het geld van de coltan-handel komt terecht bij de rebellen, die daarmee de oorlog financieren.

CPH is inmiddels gestopt met de handel in coltran. Volgens het NiZA is dat niet gebeurd uit morele overwegingen, maar uit economische: De afzet van de grondstof bleek tegen te vallen. Een Belgisch transportbedrijf met kantoren in Nederland, Steinweg, ligt nog steeds onder vuur wegens vermeend vervoer van coltan uit het oorlogsgebied.

Nederlandse ngo's hebben eerder bij het Nederlands Contactpunt voor de OESO-richtlijnen (NCP) een klacht ingediend tegen CPH wegens het schenden van mensenrechten. Deze richtlijnen hebben onder meer betrekking op kinderarbeid, corruptie en mensenrechten, maar zijn nog niet bindend verklaard.

CPH heeft nog niet gereageerd op een uitnodiging van de ngo's om samen met hen en een aantal ministeries rond de tafel te gaan zitten. 'Deze klacht is een politieke testcase. Hopelijk draagt deze zaak ertoe bij dat de OESO-richtlijnen uiteindelijk wel een bindend instrument worden in de strijd tegen bedrijven die schimmige praktijken voeren', aldus Kirsten Hund van het NiZA.

Nederlands insitituut voor Zuidelijk Afrika
Campagne Fatal Transactions
Campagne Fatal Transactions

Reacties