NCDO Jaarboek 2001 - 2002

29-08-2002
Door: OneWorld Redactie

De NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) heeft voor de tweede keer een Jaarboek uitgebracht. In dit boek wordt een beeld gegeven van de belangrijkste beleidsterreinen waarop de NCDO momenteel actief is. Het Jaarboek is samengesteld met bijdragen van een aantal journalisten die berichten over debatten op het werkterrein van de NCDO. In de artikelen reageren professionals uit het werkveld op elkaar. Het doel van de NCDO is versterking van het draagvlak in Nederland voor wereldwijde armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Het stimuleren van de publieke meningsvorming is daarin een belangrijk middel. De NCDO streeft ernaar het soms wat abstracte concept duurzame ontwikkeling meer handen en voeten geven door het aangaan van praktische allianties, waarvan in het Jaarboek concrete voorbeelden worden gegeven.

Reacties