Nazarski nieuwe directeur VluchtelingenWerk

12-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Naast de benoeming van Nazarski draagt het bestuur op 21 juni drie nieuwe bestuurskandidaten voor aan de verenigingsraad. Het heeft geruime tijd gerommeld bij VluchtelingenWerk. Het bestuur kreeg begin maart harde kritiek. Een organisatiedeskundige stelde dat vier in december herbenoemde bestuursleden onvoldoende gezag en vertrouwen genieten.

In september vorig jaar had Oosting het veld al moeten ruimen. Het bestuur vond dat hij zijn zin te veel doordreef. Het boterde al lang niet tussen beide partijen.

Op de komende verenigingsraad presenteert het bestuur een vernieuwingsprogramma voor VWN, inclusief een gedetailleerd plan voor herstructurering van de gehele organisatie en financiële sanering. In augustus vorig jaar werd bekend dat VluchtelingenWerk kampte met een tekort van bijna 7 miljoen gulden.

De belangenorganisatie voor vluchtelingen in Nederland heeft achthonderd mensen in dienst en werkt met 11.000 vrijwilligers.

Reacties