Nationale actie 'AARDBEVING INDIA' in volle gang

31-01-2001
Door: OneWorld Redactie

De nationale actie voor de slachtoffers van de aardbeving in India die afgelopen maandag is gestart is nu in volle gang. De aardbeving is naar het zich laat aanzien de grootste in de geschiedenis van India. In 1905 kwamen 20.000 mensen om bij een aardbeving in Himachal Pradesh en in 1993 lieten 30.000 het leven bij een aardbeving in de deelstaat Maharashtra. Er is heel veel hulp nodig. Het gironummer 555 is opengesteld en de hulporganisaties zijn in het rampgebied druk in de weer met de hulpverlening.


Tot nu toe was de aandacht van de hulpverlening vooral gericht op de zwaar getroffen steden. Daar blijft ook het accent liggen, maar de hulporganisaties begeven zich ook steeds meer op het platteland tot in het grensgebied met Pakistan. In afgelegen dorpen is het aantal doden niet zo hoog als in de stedelijke gebieden, maar de verwoestingen zijn enorm. De afgelopen drie jaren is het erg droog geweest in West-India. Als gevolg daarvan zijn de voedselvoorraden minimaal. Het voedsel dat er nog was, ligt nu onder het puin.

De Samenwerkende Hulporganisaties verlenen in het rampgebied particuliere hulp ongeacht ras, politieke overtuiging, sekse of geloof van de slachtoffers. De meeste organisaties waren al in het gebied aanwezig. Er wordt veelal samengewerkt met lokale Indiase partnerorganisaties.

Hieronder volgt een overzicht van hulpactiviteiten van de Samenwerkende Hulporganisaties:

Artsen zonder Grenzen
Artsen zonder Grenzen heeft afgelopen maandag een vliegtuig met tien medewerkers en 40 ton hulpgoederen naar India gestuurd. Het team richt zich op hulpverlening aan gewonden (o.a. chirurgie) en het voorkomen en bestrijden van ziektes. Een speciaal team richt zich op mensen met nierproblemen. De hulpgoederen bestaan uit 150 familietenten, hospitaaltenten, plastic zeil en dekens voor de daklozen. Verder levert Artsen zonder Grenzen chirurgische uitrusting, medicijnen en verbandmiddelen.

Kerken in Aktie
Kerken in Aktie werkt samen met lokale Indiase organisaties die internationaal samenwerken in de ACT alliantie (ACT – ‘Action by Churches Together’). De totale aanvraag voor hulp bedraagt zeven miljoen gulden. Kerken in Aktie heeft reeds 250.000 toegezegd. De Indiase organisaties zijn sinds vrijdag in het rampgebied aanwezig, inmiddels met zeven teams. ACT-CASA distribueert voedsel en drinkwater aan 7.500 families. Er zijn watertankauto’s onderweg. ACT-LWS heeft waterboormachines gereed staan om verwoeste waterbronnen te repareren of nieuwe putten te slaan. ACT-CASA distribueert vanaf vandaag in afgelegen gebieden ‘survival kits’ 35.000 families. Deze bestaan uit: kleding voor mannen en vrouwen, dekens, keukengerei, lantaarns, tarpaulins, droog voedsel (rijst, meel, linzen, kookolie), lucifers en kaarsen. Zowel ACT-CASA als ACT-LWS voerden reeds voor de ramp droogtebestrijdingsprojecten uit. ACT heeft een voorlichter (Engelstalig) in het rampgebied.

Mensen in Nood/Memisa
Mensen in Nood en Memisa hebben samen 650.000 gulden besteed aan lokale partnerorganisaties in het rampgebied. Er wordt o.a. samengewerkt met Caritas India, Saath en BSC. Saath is werkzaam in het Kutch district met tentenkampen, voedsel, medische en psychosociale zorg. BSC verleent in het hetzelfde district hulp: voedselvoorziening, dekens, medische teams. Voor Mensen in Nood en Memisa zitten in Ahmedabad: Radj Bhondoe (Nederlandstalig) en Jaishree Mukherjee (Engelstalig). Vandaag arriveren Geke Verspui ( programmamedewerker Azië) en Marjolein Hammink (persvoorlichter) in het Rajkot-bisdom (Buhj en Kutch district).

Nederlandse Rode Kruis
Onmiddellijk na de aardbeving zijn honderden hulpverleners van het Indiase Rode Kruis in actie gekomen. Een team van vijftien specialisten gezondheidszorg, watervoorziening, logistieke ondersteuning en communicatie is vanuit Genève ingevlogen. Het Rode Kruis richt zich momenteel op het verlenen van medische zorg, het distribueren van tenten en dekens en het afnemen en leveren

Reacties